Advokatska kancelarija: broj 9, maj 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 9:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u aprilu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi“, koja ukazuje na teškoće prilikom tumačenja, kako od strane sudova tako i od strane parničnih stranaka u vezi sa ovako postavljenim zahtevom. Autor Milana Ivanić, viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

U rubrici REČ KOLEGE“De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, piše o zakonskom rešenju suprotnom prirodi kapitalnog dobitka.

U oblasti krivičnog prava “Anatomija jednog ubistva i uloga Javnog tužioca pri vršenju uviđaja”, autora Dragana U. Kalabe, Zamenika Višeg javnog tužioca.

PROČITAJTE JOŠ:

“Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom” tekst o pogrešnom obračunu kamate, odnosno neprimenjivanju izričite zakonske odredbe.

“Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude” govori o događajima koje svakodnevno viđamo u medijima prikazana kroz zakonske norme.

“Pravo na jubilarnu nagradu, način i visina njene isplate” – sadržina prava u skladu sa važećom regulativom, upoređivanje stavova zauzetih od strane postupajućih sudova i nadležnih ministarstava.

“Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično pravo – Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela

II. Parnični postupak – Primarni i eventualni tužbeni zahtev

III. Radno pravo – Jubilarna nagrada

IV. Nova praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti građanskog prava iz aprila 2015. god.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.