Advokatska kancelarija: broj 87, novembar 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Nova naknada koja se plaća Komori za određivanje javnog izvršitelja je predmet još jednog komentara koji postavlja pitanja – da li postoji diskreciono pravo Komore za uvođenje ove naknade i čemu ona služi?

Naime, ova naknada uvedena je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja … („Sl. glasnik RS“, br. 92/2021).

Prema Pravilniku je sada izvršni poverilac dužan da plati naknadu u iznosu od 1.500,00 dinara Komori za određivanje javnog izvršitelja kome će biti podnet predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, a bez dokaza o uplaćenoj naknadi, izvršni poverilac ne može da podnese zahtev za određivanje javnog izvršitelja.

TEMA BROJA je „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji“, Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, a odlučili smo da baš ovaj tekst bur tema broja zahvaljujući čitaocima koji već duže vreme predlažu radove u vezi sa ovom tematikom, a kao prilog objavljujemo i sudsku praksu u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – autor se u tekstu bavi „sumnjivim“ stavom Prekršajnog apelacionog suda o samostalnom postupku protiv odgovornog lica bez postupka pravnog lica.

PRIKAZI:
„Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

„Zakon o registru administrativnih postupaka“, dipl. prav. Saša Kulić

KOMENTARI:
Ropski status, dipl. prav. Jelena Krstić – povod za pisanje ovog komentara je odluka Apelacionog suda u Nišu koja na sveobuhvatan način predstavlja krivično delo trgovina ljudima iz ugla ropskog statusa, kroz seksualnu i radnu eksploataciju i to kako sa aspekta domaćeg, tako i sa aspekta međunarodnog prava.

„Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja?“, dipl. prav. Miloš Petrović.

REČ KOLEGE: „Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – trgovina ljudima
II. Prekršaji – odgovornost pravnog lica
III. Obligacioni odnosi – pobijanje dužnikovih pravnih radnji
IV. Obligacioni odnosi – javno obećanje nagrade
V. Nova sentenca, pravni stavovi i zaključak Upravnog suda
VI. Praksa Ustavnog suda: Iscrpljenje pravnih sredstava u krivičnom postupku
i početak roka za podnošenje ustavne žalbe

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.