Advokatska kancelarija: broj 82, jun 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

U najnovijem broju časopisa „Advokatska kancelarija”, između ostalog objavljujemo stav zauzet u odluci Ustavnog suda u vezi sa nasleđivanjem prava na usklađivanje penzije – kada se radi o usklađivanju penzije koje po zakonu pripada svim penzionerima uz ispunjenje zakonom propisanih uslova, to nije lično nenasledivo pravo, kao što je pravo na penziju, već imovinsko, prenosivo pravo koje se nasleđuje.

Takođe, objavljujemo i presudu Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa dokazima prikupljeni zlostavljanjem okrivljenog od strane privatnih lica, bez učešća državnih aktera.

TEMA BROJA: „Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati – tema junskog broja odnosi se na Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je počeo da se primenjuje 12. marta 2021. godine, a izazvao je dosta polemika u stručnoj javnosti, na koje se predlagač Zakona i zakonodavac nisu previše osvrtali, pa je Zakon usvojen uprkos brojnim problemima..

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu putem obaveštenja?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje se bavi prema rečima autora novim, neverovatnim postupanjima komunalne milicije.

PRIKAZI:
„Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

KOMENTARI:
„Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji

„Neplaćeni rad u prosveti“, dip. Prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE: „Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – pritvor po čl. 211. st.1 t.2. ZKP
II. Nove, zvanične sentence Vrhovnog kasacionog suda
III. Novi stav Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda:
IV.1. Nasleđivanje prava na usklađivanje penzije
IV.2. Posledice neispunjenja socijalnog programa poslodavca
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Dokazi prikupljeni zlostavljanjem okrivljenog od strane privatnih lica, bez učešća državnih aktera

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.