Advokatska kancelarija: broj 81, maj 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom zatezne kamate, a konkretan povod za pisanje ovog komentara su zaključci Privrednog apelacionog suda.

PRIKAZI:
„Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda“, dipl. prav. Nikola Aleksić.

KOMENTARI:
„Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi“, Vojkan Ilić, Zamenik JT u Prvom OJT u Beogradu – problemi kod veštačenja o krivičnom postupku ukazuju da je ova široka oblast, prema rečima autora, još nedovoljno izučena i nekako zanemarena, ne samo na teoretskom nego i na praktičnom planu. Sve se odvija dugo godina ustaljenim tokom, kao da je zauvek dato…

„Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos?“, Master prava, Ljubomir Kljajić – poslovna tajna obrađena je kroz pojam, predmet, nosioce i izvori prava, obeležja, ustanovljenje, trajanje, pravna priroda i odnos sa „know-how“.

„Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku)“, dipl. prav. Saša Kulić

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – pravo na odbranu
II. Obligacioni odnosi – zatezna kamata – novija praksa
III. Poslovna tajna
IV. Nova pravna shvatanja i zaključak Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Primena oportuniteta kod težeg krivičnog dela
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Opravdano nepodnošenje ustavne žalbe u roku i nizak iznos naknade zbog zlostavljanja

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.