Advokatska kancelarija: broj 80, april 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih stvari koje su ove izmene donele, između ostalih primedbi ističe se i ta da je „ZIO nažalost jedan od primera kako se završna redakcija ili nije uopšte uradila ili se površno uradila. Zakon „boluje“ od nepreciznosti.“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć kredit u devizama?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je situacija oko različitog tumačenja odredbi propisa, koja nameće nekoliko pitanja: u kojoj valuti se odobrava kredit?; zašto banke primenjuju “gimnastiku” pri odobravanju kredita?; kakve probleme to može izazvati?

KOMENTARI:
„Alkohol kao kriminogeni faktor“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah“, Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

REČ KOLEGE:
„Pravo na delotvoran pravni lek“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Ubistvo na mah
II. Krivično materijalno pravo – Uticaj alkohola
III. Obligacioni odnosi – valutna klauzula
IV. Delotvoran pravni lek u praksi ESLJP protiv Srbije
V. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda: otklanjanje posledica pojedinačnog akta nastalih primenom kasiranog neustavnog ili nezakonitog opšteg akta
VI. Praksa Ustavnog suda: Neustavan rok za podnošenje podataka o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.