Advokatska kancelarija: broj 8, april 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 8:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava“, koji je kao izvršna isprava uveden izmenama Zakona o radu iz jula 2014. godine – ukazivanje na određene prednosti, ali i mane ove izvršne isprave iz ugla sudije Privrednog apelacionog suda Mladena Nikolića.

U oblasti krivičnog prava – „Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe“ kao jednog od veoma čestih dela u sudskoj praksi. Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca. Nepostojanje čvrstih kriterijuma koji opredeljuju naročito drzak način postupanja kao bitan elemenat ovog krivičnog dela i rešenja u praksi.

U rubrici REČ KOLEGE – advokat Aleksandar Porubović ukazuje na „Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića“.

Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – konačni stav VKS-a, posle različitog postupanja sudova u istim ili sličnim situacijama, loše regulisanje naplate ove usluge i propisima koji ne prate druge, tj. propise veće pravne snage, odnosno povezivanju propisa u sistem i njihovom usklađivanju sa vremenom u kojem egzistiraju.

Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti i nova odluka Ustavnog suda o pravu podnošenja ustavne žalbe od strane lica protiv koga se vodi ovaj postupak.

„Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje“ u odnosu na nadležnosti utvrđene ustavom i zakonom“, kao tema za razmišljanje.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo teška krađa

II. Izvršni postupak – izvršne isprave

III. Vanparnični postupak – Lišenje poslovne sposobnosti

IV. Obligaciono pravo – Jednogodišnji rok zastarelosti

V. Sudska praksa Ustavnog suda – Prigovor protiv rešenja o troškovima postupka nastalim tokom sprovođenja izvršenja i povreda prava na pravno sredstvo

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.