Advokatska kancelarija: broj 79, mart 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije“, Maja Gluščević, advokat iz Niša – neposredni povod je pojava sve više praktičnih nejasnoća oko pravne prirode ugovora o snabdevanju električnom energijom. Odnos kupca i javnog preduzeća za isporuku električne energije kada kupac tužbom traži pravnu zaštitu, izvršenje ugovora i nastavak isporuke, a došlo je do obustave isporuke usled neizmirenih obaveza, postavlja pitanje nadležnosti suda za rešavanje nastalog spora, jer je posebnim zakonom predviđen upravni postupak kao pravni put zaštite potrošačkih prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ova obaveza organa u upravnom postupku je tema za razmišljanje, zbog niza spornih pitanja koja se u vezi sa tim pojavljuju u praksi.

PRIKAZI:
„Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad

KOMENTARI:
„Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji“, Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd

„Godišnji odmor i naknada štete“, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – iz radnog prava sudija apelacionog suda ukazuje na nekoliko spornih momenata u vezi sa naknadom štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, i to kada zaposlenom nije prestao radni odnos (nakon izmena Zakona o radu iz 2014. godine).

REČ KOLEGE:
„Odbijanje optužnog akta”, Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje
I.2. Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti
II. Krivično procesno pravo – odbijanje optužnog akta
III. Obligaciono pravo – isporuka električne energije
IV. Praksa Ustavnog suda – uvredljivo saopštenje bez kritičke ocene političara
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – diskriminacija žene podrvgnute vantelesnoj oplodnji u pogledu zaposlenja i naknade za trudničko i porodiljsko bolovanje

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.