Advokatska kancelarija: broj 7, mart 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 7:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji”. Dr Dragan Obradović. Jedno od osnovnih prava koja pripadaju licima lišenim slobode u različitim vrstama kaznenih postupaka – prekršajni postupak, krivični postupak, je pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako se to pravo ostvaruje u uslovima izolacije u Republici Srbiji predmet je ove teme.

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, piše o Izdržavanju s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – prikazano kroz odredbe Porodičnog zakona, sudsku praksu, i krivičnopravno regulisanje nedavanja izdržavanja.

U rubrici REČ KOLEGE, Mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda piše o Teškoćama u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada, koje su prikazane kroz neke od najinteresantinijih odluka sudova.

Odsustvo radi posebne nege deteta – nova nadležnost Fonda PIO? – najavljene sporne izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, čije se usvajanje očekuje do sredine 2015. god.

Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? –prikaz najvažnijih odredaba ovog zakona i ukazivanje na određene nedostatke.

Kao tema za razmišljanje: “Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku?” dipl. prav. Nenad Jevtić

Aktuelna sudska praksa:

• Porodično pravo – Izdržavanje
• Krivično materijalno pravo – Krivično delo Nedavanje izdržavanja
• Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta
• Diskriminacija
• Praksa Evropskog suda za ljudska prava

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.