Advokatska kancelarija: broj 52, decembar 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 52:

TEMA BROJA“Bitna zabluda kao mana volje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – u kojoj su prikazani najvažniji aspekti ovog instituta: zabluda o bitnim svojstvima predmeta ugovora, osobi, glavnom predmetu, prirodi pravnog posla, stvarna i pravna zabluda, zabluda o motivu ili razlogu, osnovu ili glavnom cilju, zbog netačnog prenosa i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – još jedno pitanje koje je postavljeno u temi za razmišljanje, a razlog je, kako autor navodi, pogrešno tumačenje ovog instituta, koji se nažalost u našem pravosuđu najčešće pogrešno interpretira.

PRIKAZI:

“Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu”, Dipl. prav. Jelena Petrović – postupak za utvrđivanje štete, uslov za podnošenje tužbe sudu, rok za potraživanje naknade štete, dobrovoljnost za isplatu štete, sredstva prinude i pravni interes za podnošenje tužbe za poništaj rešenja poslodavca, šteta učinjena trećem licu predmet su spornih pitanja u ovom tekstu.

KOMENTARI:

“Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Odnos zakona i kolektivnog ugovora”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – komentar iz radnog prava koji se bavi odnosom zakona i kolektivnog ugovora, a u tekstu se posebno ističe problem, odnosno potreba harmonizacije radnog prava i utvrđenja minimalnih prava zaposlenih kojih se zaposleni ne mogu odreći i koja ne mogu biti predmet drugačije regulative poslodavaca.

REČ KOLEGE:

“Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16”, Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca “ – …principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su danas u velikoj meri ugroženi slobodnim sudijskim uverenjem…”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Praksa apelacionih sudova u 2018. godini:

– Krivično materijalno i procesno pravo
– Parnični i izvršni postupak
– Radno pravo
– Obligaciono pravo
– Svojinskopravni odnosi
– Porodično i nasledno pravo
– Medijsko pravo
– Restitucija

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.