Advokatska kancelarija: broj 49, septembar 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 49:

TEMA BROJA: „Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete“, dipl. prav. Nenad Jevtić –  konkretan povod za ovu temu je praktično opšti stav sudova, koji se u najkraćem može svesti na to da se na dosuđene iznose materijalne štete zakonska zatezna kamata računa počev od dana prvostepenog presuđenja.

Da li je ovo uvek trenutak padanja dužnika u docnju?

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda –  u ovom tekstu bavimo se građevinskom dozvolom kao imovinom, kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je pojam imovine dosta široko postavio u dosadašnjoj sudskoj praksi.

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću”, 
dipl. prav. Nikola Aleksić – u prethodnom broju predstavili smo izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnovne odredbe, preduzetnike, ortačko i komanditno društvo, a u ovom prikazujemo novine kod društva sa ograničenom odgovornošću.

KOMENTARI:
“Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa”, 
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku .

“Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite”, dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije.

REČ KOLEGE:
“Susvojina u našem pravnom sistemu”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – pojam,  razgraničenje od zajedničke svojine i stavovi sudske prakse.

Izdvajamo i najnoviju presudu Evropskog suda za ljudska prava o neiscrpljivanju pravnog leka koji nije mogao biti podnet i višegodišnjoj sudskoj nesigurnosti apelacionih sudova koju nisu uspeli da reše ni Vrhovni kasacioni sud, ni Ustavni sud koja je dovela do povrede prava na pravično suđenje.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo
II. Obligacioni odnosi – kamata kod naknade materijalne štete
III. Svojinskopravni odnosi – susvojina
IV. Prava pacijenata, lekarska greška i naknada štete
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.