Advokatska kancelarija: dvobroj 47/48, jul/avgust 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 47/48:

TEMA BROJA: „Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji se bavi neujednačenom sudskom praksom i pravičnim suđenjem kroz normativni okvir, zakonodavne probleme, praksu Evropskog, Ustavnog i redovnih sudova.

Autor ukazuje da samo ujednačavanje sudske prakse zahteva drugačiji odnos prema ovom problemu, ne samo prvostepenih, već posebno drugostepenih sudova, kao sudova konačne instance, protiv čijih odluka stranke nemaju pravo žalbe i ističe stav Evropskog suda koji primenjuje i Ustavni sud: ukoliko se različito postupanje sudova najviše instance argumentuje samo jednom drugačijom odlukom, još uvek se ne može govoriti o dubokim i dugotrajnim razlikama u sudskoj praksi, niti da je to dovelo do pravne nesigurnosti u posmatranom periodu.

Naročito je važno i to da i u situaciji kada Vrhovni kasacioni sud odbaci vanrednu reviziju podnetu radi ujednačavanja sudske prakse, da ista odluka mora sadržavati jasne i obrazložene razloge zbog kojih ista nije prihvaćena, a da nesumnjivo da nejednaka sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda u predmetima iz istog činjeničnog i pravnog osnova ne doprinosi ne samo autoritetu istog suda, nego bitno utiče na neujednačenu sudsku praksu sudova nižeg ranga.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Pravni aspekt kriptovaluta”, dipl. prav. Jelena Petrović – pravni aspekt kriptovaluta, kao tema za razmišljanje, koja ukazuje na nužnost i potrebu za regulatornim odgovorom u našem pravnom sistemu o navedenom pitanju.

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva”, dipl. prav. Nikola Aleksić – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneo je brojne i značajne izmene za privredne subjekte, te smo se potrudili da u ovom broju prikažemo sve novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva, a u narednim brojevima najavljujemo i prikaz ostalih izmena.

KOMENTARI:
„Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

„Stručni savetnik u krivičnom postupku”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

„Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

„Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza”, dipl. prav. Irena Drča

REČ KOLEGE:
„Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nehatno lišenje života
II. Krivično procesno pravo – stručni saradnik
III. Radno pravo – naknada troškova prevoza
IV. Praksa Ustavnog suda – ograničenje prava vlasnika na mirno korišćenje imovine bez faktičke eksproprijacije

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.