Advokatska kancelarija: broj 46, jun 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 46:

U junskom broju časopisa objavljujemo tekst o diskriminaciji korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika zbog čega su pokrenute masovne parnice radi naknade štete zbog isplate poljoprivredne penzije u iznosu nižem od iznosa utvrđenog rešenjem Direktora fonda za sve korisnike najnižeg iznosa iz čl. 76. Zakona o PIO („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003… i 101/2010).

Autor ovog stručnog rada je advokat – punomoćnik znatnog broja penzionera, sa iskustvom od četrdesetak godina u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, koji ukazuje na nepravilnosti u radu državnih organa, odnosno njihovih predstavnika, kojima je uvedena prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika, koja se u kontinuitetu sprovodi od 1.01.2011. godine.

TEMA BROJA: “Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – ovaj tekst, iz pera sudije apelacionog suda, izabran je za temu junskog broja jer je veoma teško utvrditi kada je došlo od uznemirenja javnosti i kako se to uznemirenje može odraziti na krivični postupak, pri čemu je ukidanje ove zakonske odredbe predlagano još 2012. godine, a ovaj pritvorski osnov i dalje egzistira u ZKP.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Obustava postupka prema maloletnom licu”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u okviru koje se bavimo obustavom postupka prema maloletnom licu, odnosno još jednom pišemo o problemima u našem pravnom sistemu, koji nastaju jer se kod pisanja (i tumačenja) propisa ne poštuju pravila struke.

KOMENTARI:
“Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima”, 
dipl. prav. Saša Kulić – u komentaru se postavlja pitanje prema kome treba upraviti tužbeni zahtev radi zaštite prava, odnosno ističe se problem određivanja pasivne legitimacije ako je sporne radnje preduzeo neko ko je pravni prethodnik lica ili organa koji je u tekućoj parnici označen kao tuženi.

“Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku”, primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd – Trzajne povrede vrata, koje su sa razvojem saobraćaja postale učestalije i danas predstavljaju značajan pravno – medicinski problem, detaljno su obrađene jer je njihovo pravilno veštačenje od velikog značaja kod određivanja naknade nematerijalne štete.

REČ KOLEGE:
“Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika”, 
Zorica Tršić, advokat iz Smedereva

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – pritvor zbog uznemirenja javnosti
II. Novi pravni stavovi Upravnog suda
III. Diskriminacija – novija sudska praksa
IV. Praksa Ustavnog suda – novi kriterijumi kod primene načela ne bis in idem

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.