Advokatska kancelarija: broj 45, maj 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 45:

TEMA BROJA: “Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca”, dipl. prav. Nikola Aleksić  – tema broja “izazvana” je rešenjem Ustavnog suda u kojem je zauzet stav u vezi sa dozvoljenošću ustavne žalbe podnete protiv pravnosnažnog rešenja suda kojim se dozvoljava ponavljanje pravnosnažno okončanog sudskog postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca. Dakle, postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno preispitivanje pojedinačnog pravnog akta procesnog karaktera od strane Ustavnog suda, a odgovor ovog suda, uz pozivanje na odluke Evropskog suda za ljudska prava bio je negativan.

Problem je što u odlukama na koje se Ustavni sud poziva, pravo i činjenično stanje nisu isti ili bar slični kao u rešenju ovog suda, kao i to postoji odluka Evropskog suda u kojoj je zauzet drugačiji stav.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ova tema podstaknuta je stavom Privrednog apelacionog suda da u slučaju prestanka društva likvidacijom nema mesta prelazu potraživanja sa likvidiranog društva na njegove osnivače, tj. članove.

PRIKAZI:
“Prikaz Zakona o elektronskoj upravi”, Dipl. prav. Irena Drča 
– pregled odredaba novog zakona kojim se uređuje obavljanje poslova uprave državnih, pokrajinskih i lokalnih organa i organizacija, ustanova, javnih preduzeća, upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

KOMENTARI:
“Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi”, 
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – sudska opomena i opšta svrha izricanja krivičnih sankcija, objektivni i subjektivni uslov, fakultativna primena, obaveze sudije koji objavljuje presudu kojom se izriče sudska opomena i dr.

“Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima”, Jasminka Obućina, V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda – predmet ovog rada je odnos stečajnog postupka i izvršnog postupka u kome je stečajni dužnik izvršni dužnik ili izvršni poverilac, sa posebnim osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima.

REČ KOLEGE:
“Odnos krivične i disciplinske odgovornosti”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – “Kako je zakonom propisano da radnik odgovara za sve povrede radnih obaveza koje učini svojom krivicom, proizlazi da je krivična odgovornost osnov disciplinske odgovornosti…”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Sudska opomena
II. Krivični i disciplinski postupak
III. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda:
– Nepostojanje prava retencije zbog nesavesnosti držaoca i ocena savesnosti vlasnika
– Postupanje sa opasnim stvarima vezanim za električnu energiju
– Konvalidacija ugovora o poklonu idealnog dela stana na kojem je ustanovljeno plodouživanje
– Preinačenje na gore dosuđivanjem manjeg iznosa na ime troškova postupka

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.