Advokatska kancelarija: broj 44, april 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 44:

Sam naziv teksta koji glasi “Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka” ukazuje zašto je upravo ovaj stručni rad izabran za TEMU aprilskog BROJA – pogledajte zaključak Evropskog suda za ljudska prava po predstavci advokata koji se prituživao da mu je povređeno navedeno pravo – slučaj Čeferin protiv Slovenije (broj predstavke 40975/08, presuda od 16. januara 2018. godine), autor Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj komentar odnosi se na odredbu Zakona o PIO po kojoj je korisnik penzije i novčane naknade dužan da, na zahtev Fonda, dostavi uverenje o životu – potreba za dokazivanjem činjenice života možda postoji, zbog zloupotreba, ali da li je način koji je predviđen za to, dobar i smislen?

PRIKAZI:
“Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva”,
 dipl. prav. Nikola Aleksić – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda, odnosno još jednog slučaja gde se i dalje razlikuju shvatanja Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda.

“Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima, s posebnim osvrtom na odredbe Krivičnog zakonika koje su stupile na snagu od 1. juna 2017. i Konvenciju Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

KOMENTARI:
“Povreda i pravna zaštita prava na privatnost”,
 dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Sudija apelacionog suda piše jednom od najčešće povređivanih prava ličnosti – pravu na privatnost, a kao prilog redakcija je izdvojila aktuelnu sudsku praksu u vezi sa medijskim pravom, povredom prava na privatnost i naknada štete.

REČ KOLEGE:
“Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine”,
 Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Medijsko pravo, povreda prava na privatnost i naknada štete
II. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
III. Nove izabrane sentence i novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.