Advokatska kancelarija: broj 43, mart 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 43:

Da li je lekar službeno lice? Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Kzz 977/2016 od 9. marta 2017. god.zauzeo Vrhovni kasacioni sud (u daljem tekstu: VKS), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da lekar zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koja predstavlja javnu službu ima status službenog lica i može biti pasivni subjekat krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U ovoj temi ZA RAZMIŠLJANJE autor postavlja pitanja: Ko su službena lica i da li je svako lice koje vrši javnu službu ujedno i službeno lice?, i daje odgovore na ista.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Registracija faktura i advokati

Nova i izmenjena krivična dela protiv privrede

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

TEMA BROJA je “Povreda na radu i šteta” Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o osnovu odgovornosti poslodavca za štetu zaposlenom zasnovanoj na krivnji ili propuštanju obezbeđenja bezbednih uslova za rad zaposlenog, ali takođe i riziku od opasne stvari ili opasne delatnosti, a kao prilog data je sudska praksa.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li je lekar službeno lice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić 

KOMENTARI:
“Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti)” – 
Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova

“Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku”,  dipl. prav. Saša Kulić – o odnosu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o opštem upravnom postupku.

REČ KOLEGE:
“Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja”, Zoran  Ilić, advokat u Aleksincu 
– “U primeni Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju  zapažene su neke nepravilnosti koje se odražavaju  na nemogućnost ostvarivanja svojih prava licima iz kruga zakonskih naslednika, koja iz objektivnih razloga, proteka vremena, neupućenosti, nedovoljnih ili nedostupnih informacija i drugo, nisu došla do saznanja o svojim pravima, pre otvaranja sudskog postupka, po nalogu Agencije za restituciju imovine, u otvorenom sudskom postupku, po podnetim zahtevima  pojedinaca  iz kruga zakonskih naslednika, u kom postupku se  rešenjem utvrđuje veći broj zakonskih naslednika, koji shodno Zakonu o nasleđivanju  imaju pravo na nasleđe dela od oduzete imovine svojih pravnih prethodnika….”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Pojam službenog lica u novijoj sudskoj praksi
II. Upravni postupak – Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
III. Radno pravo – Povreda ili šteta na radu ili u vezi sa radom zaposlenog
IV. Praksa Ustavnog suda – Punomoćje advokata kod podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.