Advokatska kancelarija: broj 42, februar 2018.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 51:

TEMA BROJA: “Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Tema novembarskog broja odnosi se na odmeravanje kazne, odnosno na sve one okolnosti koje utiču na odmeravanje uz prikaz nekih od najkarakterističnijih odluka sudova u vezi sa ovom materijom.

Višestruka osuđivanost i brojnost pojedinačnih dela u sastavu produženog krivičnog dela, ocena ranije osuđivanosti, bekstvo sa lica mesta i uništenje tragova izvršenja krivičnog dela, visok stepen krivice i povećani stepen bezobzirnosti, mladost okrivljenog, rani ostanak bez roditelja, nezaposlenost, lične prilike i materijalna situacija, smanjene neuračunljivosti, sklonost ka vršenju određene grupe krivičnih dela, iskorišćavanje poverenja oštećenog, status nosioca javne funkcije, su neke od specifičnih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti koje se javljaju u praksi, a predstavili smo ih kroz odluke različitih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi uslovom za postojanje prekršaja protiv javnog reda i mira, čiji je konkretan povod sporno rešenje Prekršajnog apelacionog suda.

PRIKAZI:
“Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju”,
 dipl. prav. Irena Drča – u „Sl. glasniku RS“, br. 73/2018 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a u ovom broju prikazujemo sve najvažnije novine koje donosi.

KOMENTARI:
“Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi”, dipl. prav. Saša Kulić 
– poseban razlog za pisanje komentara o naknadi za odvodnjavanje je činjenica da se u javnosti pojavila polemika u vezi sa obavezom plaćanja ove naknade, a dodatnu konfuziju su unele i presude Upravnog suda, svojim neujednačenim stavovima i ponekad pogrešnom interpretacijom propisa u pogledu pravne prirode ove obaveze.

REČ KOLEGE:
“Kapara u našem pravnom sistemu”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivična dela protiv polnih sloboda u sudskoj praksi – autor sentenci: Dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu
II. Odmeravanje kazne
III. Odvodnjavanje
IV. Kapara
V. Praksa viših sudova u 2018. godini

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.