Advokatska kancelarija: broj 4, decembar 2014.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 4:

 

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo” u vezi sa praksom da za saobraćajne prekršaje odgovara i pravno lice i u situaciji kada za to nema osnova. Autor: dipl. prav. Nenad Jevtić.

Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku: “Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku”– Slučaj tužilačko-sudske prakse koji prikazuje praktično rešenje u situaciji koja se ne može predvideti, kao što je štrajk advokata.

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađena je tema u vezi sa “Pranjem novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom”. Autor: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U rubrici REČ KOLEGE: O povredama nekog od autorskopravnih ovlašćenja kao uzroku nastanka štete, pravu nosioca autorskog prava da od štetnika, povredioca svog prava, traži obeštećenje, vansudski i sudski – u vidu podnošenja tužbe za naknadu štete, piše Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, u radu “Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu”.

“Revizija invalidskih penzija stečenih po zakonu” kao tema za razmišljanje – sporni član 240. koji je prestao da važi još pre šest godina, ostao je kao „relikt“ u „prečišćenom” tekstu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čija primena počinje 1. januara 2015. godine. Autor: Dipl. prav. Irena Drča.

O “Ponavljanju upravno-sudskog postupka”, tužbi i razlozima ponavljanja, piše sudija Upravnog suda, Ruža Urošević.

“Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti”, kratak prikaz preciziranja koje je doneo novi, a zbog odredaba o javnim beležnicima sporni zakon, u pogledu prava preče kupovine, odnosno zaštite ovog prava sa stavovima sudske prakse. Autor: dipl. prav. Nikola Aleksić

Aktuelna sudska praksa:

• Poništavanje nezakonitih rešenja Fonda PIO zbog povreda upravnog postupka, odnosno postupanja suprotno primedbama Upravnog suda iznetim u presudama
• Sudska praksa u vezi sa razlozima za ponavljanje upravno-sudskog postupka
• Autorsko pravo
• Stavovi Apelacionog suda u Beogradu u vezi sa krivičnim delom Pranje novca
• Praksa ESLJP – Odlaganje ročišta zbog štrajka advokata i suđenje u razumnom roku (Odlaganje ročišta zbog štrajka udruženja advokata ne može se pripisati državi, te se trajanje (produženje) suđenja ne može smatrati preteranim, kada je uzrokovano tim razlogom).

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.