Advokatska kancelarija: broj 38, oktobar 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 38:

PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE – Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”.

Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.

Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili sve nedoumice prikazali smo šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

TEMA BROJA oktobarskog broja časopisa je: “Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi”, Branislav S.Subotin, advokat iz Novog Kneževca – uslovi za određivanje, predlaganje, odlučivanje, oduzimanje i ukidanje jemstva su aspekti sa kojih je ovaj institut krivičnog procesnog prava obrađen, a kao prilog data je aktuelna sudska praksa u vezi sa jemstvom.

SKREĆEMO PAŽNJU:
 Zakoni objavljeni u septembru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema čiji je povod u potpunosti zakonski neutemeljeni dopis NBS, kao primer, nažalost veoma čestog slučaja, postupanja državnih institucija i organa kod nas.

KOMENTARI:
• “Materijalna odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda
•  
Naknada štete od poplava”, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
“Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju od strane nadležnih organa sa posebnim osvrtom na jedinstveni matični broj građana”, Maja Gluščević, advokat iz Niša


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Jemstvo
II. Radno pravo:
II.1. Odgovornost zaposlenog za štetu
II.2. Odgovornost poslodavca za štetu
III. Nova odluka Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa kreditima u CHF
IV. Praksa Ustavnog suda:
• Promena vlasnika nepokretnosti i izvršenje uz prošireno dejstvo hipoteke
• Ugovaranje kamate između pravnog i fizičkog lica

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.