Advokatska kancelarija: broj 37, septembar 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 37:

TEMA BROJA septembarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” je:

“Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – stručni rad koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici svih apelacionih i privrednog apelacionog suda krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

Tekst se bavi jednim od trenutno najvažnijih, gorućih pitanja i ukazuje da je, s obzirom na navedenu neujednačenu sudsku praksu privrednih sudova i sporove koje mogu proizaći iz stečajnih postupaka ili postupaka u vezi sa stečajem, nužno je pored odgovarajuće zakonske regulative stečajnog zakona o pitanju radno pravnog položaja zaposlenih u stečaju i njihovih prava u stečaju odgovarajući stav da zauzme i Vrhovni kasacioni sud, koji je u obavezi da usaglasi neujednačenu sudsku praksu i otkloni mogućnost povrede prava stranaka na pravično suđenje.

Kao prilog temi broja u ovom broju objavili smo i aktuelnu sudsku praksu u vezi sa stečajem i radnim odnosima i novu odluku Evropskog suda za ljudska prava koja se tiče vraćanja na rad u toku stečajnog postupka.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja i da li je postupak dobar – jedno je od pitanja postavljenih u temi za razmišljanje.

PRIKAZI: “Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje”, dipl. prav. Jelena Petrović – prikaz presude VKS u kojoj je izraženo restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje, a koja je doneta po posebnoj reviziji.

KOMENTARI:

“Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku

“Promena pravne forme privrednih društava”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:

“Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi” , Milan Ranđelović, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo pronevera
II. Stečaj i radni odnosi
III. Novi pravni stavovi Upravnog suda
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.