Advokatska kancelarija: broj 34, jun 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 34:

TEMA BROJA je “Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima i kratka analiza presude ESLJP A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U junu 2017. godine počelo je da se primenjuje nekoliko važnih zakona, a jedan od njih je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), te je jasno zašto je komentar ovog zakona izabran za temu junskog broja.

U ovom stručnom radu je dat prikaz i komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonikom i međunarodnim instrumentima zaštite od nasilja u porodici.

Ukazano je na minimalne standarde Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite žrtve nasilja u porodici, i data je analiza važne presude ESLJP – A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010. godine.

Kao “propratna građa” uz temu broja dat je pregled dosadašnjih odluka sudova u vezi sa nasiljem u porodici kako iz krivičnog, tako i iz porodičnog prava.

Pored ovog teksta, sadržaj junskog broja čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u maju 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – do dekriminalizacije je došlo na zahtev velikog broja udruženja i stručne javnosti, a naročito novinarskih udruženja, ali se po mišljenju autora zakonodavac nije bavio posledicama dekriminalizacije ovog krivičnog dela.

KOMENTARI:

Dok je predmet teme za razmišljanje iz oblasti krivičnog materijalnog prava, iz krivičnog procesnog prava objavljujemo tekst “Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi” – autor: Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

“Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo”, dipl. prav. Nikola Aleksić – Kako je novi Zakon o opštem upravnom postupku počeo da se primenjuje početkom juna, prikazani su neke od novih instituta u upravnom postupku.

Iz radnog prava ukazujemo na “Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva, dipl. prav. Jelena Petrović.

REČ KOLEGE: “Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka?”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Sudska praksa u vezi sa nasiljem u porodici:
I.1. Krivično pravo
I.2. Porodično pravo
II. Praksa u vezi sa mal. učiniocima krivičnih dela – autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu
III. Odgovori apelacionih sudova od 24. marta 2017. godine
IV. Presuda Višeg suda u Somboru u vezi sa troškovima obrade kredita
V. Praksa Ustavnog suda – Pravo na ograničeno trajanje pritvora, koncept višestepenosti sudskog odlučivanja, kršenje prezumpcije nevinosti.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.