Advokatska kancelarija: broj 33, maj 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 33:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

TEMA BROJA: “Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Ovaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope – programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li provalna krađa može biti sitna?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za pisanje ovog komentara je presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2016. god. u kojoj je ovaj sud praktično dao pozitivan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu.

“Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – stručni komentar o nematerijalnoj i materijalnoj štetu i njenoj naknadi, odgovornosti novinara, odgovornog urednika i izdavača medija po osnovu krivice, objektivnoj odgovornosti izdavača, riziku štete od medijske, kao opasne delatnosti, isključenju odgovornosti…

Iz privrednog prava bavimo se likvidacijom privrednih društava, a iz radnog međunarodnim izvorima koji regulišu prestanak radnog odnosa protiv volje radnika, kroz sledeće radove:

“Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

“Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

U oblasti krivičnog procesnog prava objavljen je stručni rad: “Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – ponavljanje krivičnog postupka
II. Novi stavovi viših sudova
III. Novi stavovi apelacionih sudova
IV. Praksa Ustavnog suda – Estradna ličnost kao javna ličnost u kontekstu prava na privatnost
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Nedopuštena predstavka zbog nepodnošenja zahteva za verifikaciju – prijave potraživanja neisplaćene devizne štednje

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.