Advokatska kancelarija: broj 30, februar 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 30:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u decembru 2017. god. (u januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon).

TEMA BROJA: “Odgovornost pravnih lica za krivična dela”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi zakonom koji uređuje uslove odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, a koji je u praksi gotovo zaboravljen.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi”, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst su različiti stavovi sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova u vezi sa ovim ovlašćenjem.

U oblasti krivičnog prava predstavljen je “Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, a kao prilog ovom komentaru dat je hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi vezi sa ovim institutom od 1970. do 2016. god.

REČ KOLEGE: “Poreklo kolektivnih ugovora”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Pročitajte i:

“Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP” – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

“Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja” – Igor Živkovski, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa pokušajem krivičnog dela
II. Parnični postupak – Dostavljanje
III. Radno pravo – Kolektivni ugovori
IV. Novi stavovi i odgovori Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Utvrđena vrednost poreske osnovice koja obavezuje poreski organ u svim postupcima

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.