Advokatska kancelarija: broj 28, decembar 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 28:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2016. god.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Neustavna odredba Zakona o radu
Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije
Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju
Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda

TEMA BROJA: “Rutinska fotografija kao autorsko delo”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o razlici između internet-prezentacije i reklamiranja.

Iz krivičnog prava “Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – da li se rok zastarelosti računa posebno za svako krivično delo ili prema poslednjem krivičnom delu koje ulazi u sastav produženog krivičnog dela.

REČ KOLEGE: “Disciplinska odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Pročitajte i:

“Ukidanje moratorijuma”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda – o primeni čl. 93. stav 1, 4. i 5. Zakona o stečaju i čl. 4. stav 1. Zakona o hipoteci.

“Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava”, dipl. prav. Nikola Aleksić- koji su razlozi zbog kojih Ustavni sud ne priznaje troškove pred tim sudom, a šta kaže ESLJP u odluci donetoj protiv susedne države.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
Sudska praksa apelacionih sudova u 2016. godini – izbor najznačajnijih odluka.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.