Advokatska kancelarija: broj 25, septembar 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 25:

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u julu 2016. godine objavljene su Odluke Ustavnog suda kojima je utvrđena neustavnost odredaba pojedinih zakona.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Kalkulator sudskih taksi – Nova opcija u programu “Propis Soft!!!
• Stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, odnosno zamenika javnog tužioca

TEMA BROJA: “Povratak instituta odlaganja izvršenja”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – novi-stari instutut izvršnog postupka, koji prethodno važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju nije predviđao, uz ukazivanje na pojedine sporne odredbe i paralelu sa ranijim zakonima o izvršnom postupku koji su ga propisivali.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – nastavak analize pitanja iz prošlog broja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija”, Milan Ranić, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava, “Krivično delo omogućavanje uživanje opojnih droga iz čl. 247 KZ”, autor Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku , sa hronološkim prikazom stavova sudova u vezi sa ovim delom.

“Sloboda izražavanja”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi sad – komentar koji predstavlja jedno od univerzalnih ljudskih prava kroz domaće zakonodavstvo, praksu ESLJP i Ustavnog suda, sa posebnim osvrtom na slobodu izražavanja na internetu.

Iz privrednog prava obrađen je institut “Istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću”, autor Igor Živkovski, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga

II. Obligaciono pravo- Zastoj i prekid zastarevanja

III. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

IV. Novi stav Vrhovnog kasacionog suda – Naknada troškova na ime poreza na dodatu vrednost na advokatsku uslugu

V. Praksa Ustavnog suda – Troškovi postupka kada je iz jedne tužbe proizašlo više predmeta

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.