Advokatska kancelarija: dvobroj 23/24, jul/avgust 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 23/24:

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u junu 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i podzakonskih akata
• Ustavni sud: Uvećanje nagrade za zastupanje više stranaka
• Evropski sud za ljudska prava: Oslobađanje radnika MUP-a od krivične optužbe

TEMA BROJA: “Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, s obzirom da je u javnosti prisutna stalna polemika zašto sudovi izriču različite kazne za učinioce krivičnih dela ugrožavanja saobraćaja gde su činjenične okolnosti iste ili slične.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja”, Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, čiji sam naziv dovoljno govori o njenoj aktuelnosti, a u kojoj je prikazano i nekoliko slučajeva iz prakse.

REČ KOLEGE: “Pravo na ograničeno radno vreme”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta, pored teksta koji smo izabrali kao temu broja, predstavljamo i:

“Krivično delo prinuda iz čl. 135 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku, i

“Kriminalitet i turizam”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Na kraju objavljujemo i tekstove članova redakcije časopisa:

Iz obligacionog prava“Zastarelost potraživanja”, koji će, s obzirom da je reč o obimnoj temi, izlaziti u nekoliko nastavaka i “Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente?”, kao prikaz dosadašnjeg stava sudova i nove odluke VKS koja nagoveštava izmenu stava.

Iz upravnog prava: “Aktivna legitimaciji u postupku zaštite prava (u postupcima javnih nabavki) i upravnom sporu” – tema prikazana kroz odluke Republičke komisije i Upravnog suda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo prinuda

II. Krivično materijalno pravo – Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda

V. Praksa Ustavnog suda – Značajne odluke u prvoj polovini 2016. god.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.