Advokatska kancelarija: broj 22, jun 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 22:

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u maju 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Početak primene pojedinih odredaba novog Zakona o opštem upravnom postupku
• Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
• Novi Zakon o oglašavanju

TEMA BROJA: “Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o novoj odluci ESLJP u kojoj je ovaj sud zauzeo stav da naknada koju dosuđuju redovni sudovi i Ustavni sud RS nije u skladu sa praksom tog suda, kao i njenom uticaju na dosuđivanje naknade za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji se bavi podobnošću ove verodostojne isprave uz osvrt na novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

REČ KOLEGE: “Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta predstavljamo dva teksta:

“Funkcije konzula u krivičnom postupku”, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić i

“Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Dobrovoljni odustanak

II. Izvršni postupak – Verodostojna isprava

III. Suđenje u razumnom roku – po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Savić i drugi protiv Srbije

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.