Advokatska kancelarija: broj 20, april 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 20:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Službena upotreba jezika u postupku”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – sa aspekta Ustava, zakona, Evropske konvencije za ljudska prava, ali i prakse domaćih i Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kao tema za razmišljanje podstaknuta izricanjem kazni za nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila od strane Komunalne policije, jer se takva situacija neprestano ponavlja.

“Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – kao jedno od čestih dela koje predstavlja klasični primer veze između krivičnog zakonodavstva i Porodičnog zakona” sa bogatom sudskom praksom.

“Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst o brojnim dilemama koje nameće primena noveliranog člana 191. Zakona o radu.

REČ KOLEGE: Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Ovlašćenje advokata za podnošenje zahteva za pristup podacima o računima fizičkih lica.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nedavanje izdržavanja

II. Jezik u krivičnom, prekršajnom, parničnom, vanparničnom postupku i upravnom sporu

III. Radno pravo – otkaz po osnovu neostvarivanja rezultata rada

IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda

V. Praksa Ustavnog suda – prestanak razloga zbog kojih je zaposlenom prestao radni odnos

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.