Advokatska kancelarija: broj 2, oktobar 2014.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 2:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

TEMA BROJA je „Sporne odredbe novog Zakona o prometu nepokretnosti“ – autor advokat Neđo Jovanović. Isključiva nadležnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, odnos ovog zakona prema Ustavu RS i kolizija sa Zakonom o advokaturi.

Komentari u oblasti krivičnog procesnog i materijalnog prava:
Presuđena stvar u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca. Prikaz jednog od osnovnih krivičnih instituta kroz zakonodavna rešenja i različite stavove u sudskoj praksi.

Produženo krivično delo – Aleksandar Milošević, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Smederevu.

Sudija Upravnog suda Ruža Urošević – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu.

U vezi sa najnovijim izmenama parničnog postupka – Novine kod ponavljanje parničnog postupka. Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka, ponavljenje postupka pre VKS-om i druge novine.

Osvrt na pojedina rešanja iz Zakona o radu. Kratka analiza najvažnijih novina koje je doneo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014).

U rubrici REČ KOLEGE:

Dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda – piše o Protivpravnosti kao posebnom elementu u pojedinim krivičnim delima. Protivpravnost kao opšti element pojma krivičnog dela i protivpravnost kao poseban element u strukturi konkretnih krivičnih dela.

Iz „Aktuelne sudske prakse“ posebno izdvajamo:

• Odluke Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova u vezi sa načelom Ne bis in idem– prikaz najvažnijih odluka od 2011. do 2014.
• Praksa ESLJP – Nedelotvornost ustavne žalbe…

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.