Advokatska kancelarija: broj 19, mart 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 19:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji ukazuje na zauzete stavove u odlukama Ustavnog suda o pravnoj prirodi zarade i drugih primanja, ugovaranja iste i uređivanja prava i obaveza zaposlenih u delu zarada i drugih primanja, a naročito imajući u vidu visoko određeni revizijski cenzus i izbegavanje da se o određenim pravnim pitanjima i postojećoj neujednačenoj sudskoj praksi Vrhovni kasacioni sud izjasni, zbog čega ovi stavovi imaju poseban značaj.

“Priznanje krivičnog dela-krivičnoprocesni aspekt”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – o značaju priznanja u pojedinim fazama postupka i aktivnostima organa postupka u vezi sa prikupljanjem i izvođenjem dokaza nakon priznanja okrivljenog, kao i ukazivanju na određene odluke sudova u vezi sa ovim institutom.

“Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela”, Mr Vladimir Marić, Zavod za intelektualnu svojinu – tekst o zaštiti segmenata autorskog dela koji ispunjavaju uslov orginalnosti, pravu citiranja, s osvrtom na stranu i domaću sudsku praksu.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Reklamacija zloupotrebe platne kartice” – kako živimo u doba kompjutera i sve veće upotrebe bezgotovinskih sredstava plaćanja, zloupotrebe platne kartice su sve češće, te je ovaj problem iznet kroz temu za razmišljanje.

REČ KOLEGE: “Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda”, Zoran Ilić, advokat u Aleksincu – tema o kojoj je već pisano u našem časopisu, ali se ovoga puta skreće pažnja na probleme sa aspekta parničnog postupka.

Pročitajte i:
“Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik”.
• “Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima” – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 13/2016) stupio je na snagu 27. februara 2016. god. i donosi značajne novine koje su predstavljene kroz ovaj tekst.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Priznanje krivičnog dela

II. Radno pravo – zarada

III. Praksa Ustavnog suda: – Preciziranje tužbenog zahteva i obračun advokatskih troškova, i
– Pravo na zateznu kamatu na troškove parničnog postupka.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.