Advokatska kancelarija: broj 18, februar 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 18:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u decembru 2015. godine i januaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Izmene pravosudnih zakona” – prikaz izmena zakona i novih zakona koji regulišu srpsko pravosuđe. U okviru ovog teksta prikazane su najvažnije novine vezane za sudstvo, tužilaštvo, javne beležnike…Dipl. prav. Jelena Petrović

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađeno je krivično delo laka telesna povreda sa prikazom karakterističnih stavova sudova u vezi sa obeležjima ovog dela, u tekstu “Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ u sudskoj praksi”. Dragan U. Kalaba, Zamenik VJT u Čačku

Iz procesnog krivičnog prava “Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku”, Mr Minja Simović, advokat iz Podgorice – prikazan je normativni okvir zaštite žrtava trgovine ljudima u svetlu zakonskih i drugih odredaba i rešenja, prvenstveno Zakonika o krivičnom postupku.

“Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – tema koja je svakako aktuelna s obzirom na trenutnu migrantsku krizu.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“ sa osvrtom na odluku Ustavnog suda, stavove redovnih sudova i mišljenja nadležnog ministarstva o ovom pitanju. Dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE: “Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju” – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda i Đuro Čepić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo laka telesna povreda

II. Postupak za dobijanje azila

III. Radno pravo – Otpremnina kod viška zaposlenih

IV. Novi stavovi i shvatanja Vrhovnog kasacionog suda

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.