Advokatska kancelarija: broj 16, decembar 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 16:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata” – prikaz najvažnijih odredaba zakona koji predstavlja novi pokušaj legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji bi prema njegovom predlagaču najzad trebalo da reši ovo pitanje. Dipl. prav. Jelena Petrović

ZA RAZMIŠLJANJE: “Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava” – o spornom pitanju da li se odredbe popularnog “RINO-a” primenjuju na branioce, prevodioce i tumače angažovane u pretkrivičnom postupku po službenoj dužnosti. Dipl. prav. Nenad Jevtić

REČ KOLEGE: “Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave” – autor: Dr Đorđe Sarapa, advokat.

“Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi” – Autor: Dejana Spasojević Ivančić, advokat.

U oblasti zaštite intelektualne svojine komentar “Autorsko delo prerade”, Mr Vladimira Marića, pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – o autorskom delu u kojem su prepoznatljivi karakteristični elementi izvornog (prerađenog) dela, koji se bavi predmetom zaštite i obimom prava, odnosom između autora izvornog dela i dela prerade, pitanjem originalnosti autorskog dela prerade i drugim karakteristikama ovog specifičnog autorskog dela.

“Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sporne odluke apelacionih sudova i stav Ustavnog suda da je sudska taksa zakonska obaveza koja mora da se plati i sud je dužan da do zaključenja glavne rasprave traži uplatu čak i one sudske takse za koju do tog momenta nije ni nastala obaveza plaćanja

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela
i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

II. Zlostavljanje na radu

III. Praksa Ustavnog suda – značajne odluke Ustavnog suda iz 2015. godine

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.