Advokatska kancelarija: broj 15, novembar 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 15:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.
TEMA BROJA: “Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Tekst o primeni odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi, nezakonitom postupanju prvostepenih sudova i nepostojanju sankcije za takvo postupanje.
“Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – stavovi Apelacionih i Vrhovnog suda i nova odluka Ustavnog suda, objavljena u “Sl. glasniku RS, br. 82/2015 od 28.09. 2015. godine, i njen uticaj na ujednačavanje sudske prakseredovnih sudova u postupcima u kojima po predlozima za ponavljanje nije rešeno ili su predmeti u fazi žalbenog postupka pred Apelacionim sudovima.
REČ KOLEGE: Maja Laušević, advokat iz Novog Sada, Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima i presuda Apelacionog suda u vezi sa promenom fiksnog dela kamate, odnosno marže banke iz ugovora o kreditu i ništavošću odredaba ugovora koji uređuju ovakvu mogućnost.
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – “Krivično delo učestvovanje u tuči iz čl. 123 KZ u sudskoj praksi” sa hronološkim prikazom stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa ovim krivičnim delom od 1978. do 2014. godine…
ZA RAZMIŠLJANJE: “Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama”– komentar izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, dosadašnji efekti i njegovo mesto u postojećem “sistemu zakona”.

SPECIJALNI DODATAK:
U susret Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – Modeli prigovora radi ubrzavanja postupka

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo učestvovanje u tuči
II. Eksproprijacija
III. Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača
IV. Zaključci Vrhovnog kasacionog suda iz oktobra 2015. godine
V. Praksa Ustavnog suda

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.