Advokatska kancelarija: dvobroj 11/12, jul/avgust 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 11/12:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u junu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – rešenje višegodišnje neujednačenosti sudske prakse i komentar novog stava VKS-a o postojanju prava na ovu kamatu“. Autor dipl. prav. Nikola Aleksić.

“Zakasnela naplata „solidarnog poreza“” kao tema za razmišljanje – kontroverzni zakon koji je prestao da važi, ali i dalje izaziva nedoumice. – dipl. prav. Nenad Jevtić

U oblasti krivičnog materijalnog prava Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, Dragan U. Kalaba, piše o “Krivičnom delu falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi”.

“Plan reorganizacije kao izvršna isprava”, tekst sudije Privrednog apelacionog suda, Mladena Nikolića, o specifičnostima ove izvršne isprave.

“Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu”, prikazana iz ugla sudije Upravnog suda, Ruže Urošević.

Posebnost ovom dvobroju daje i “Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji”, Predsednika Višeg suda u Šapcu, Gojka Lazareva, kao posledica pojave različitih spornih pitanja u primeni ovog zakona.

PROČITAJTE JOŠ:

“Uticaj subote na završetak roka”, o problemima računanja rokova u različitim postupcima – autor dipl. prav. Irena Drča

“Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji” – utvrđivanje, osporavanje, poništaj priznanja… kroz zakone i odluke sudova, dipl. prav. Jelena Petrović.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Upravni spor – Inspekcijski nadzor i ovlašćenja inspektora rada

II. Računanje rokova u različitim postupcima

III. Porodično pravo – Utvrđivanje očinstva

IV. Krivično procesno pravo – Oslobođenje od dužnosti svedočenja

SPECIJALNI DODATAK:
Model Pravilnika o unutrašnjem uzbunjivanju

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.