Advokatska kancelarija: broj 10, jun 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 10:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u maju 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona“, kao prikaz najvažnijih odredaba posebnog zakona o zaštiti ovog, kod nas naročito, ugroženog prava. Autor dipl. prav. Jelena Petrović.

“Sporazum o priznanju krivičnog dela”, komentar Dr Milana Škulića o specifičnom krivično-procesnom institutu koji u praksi sve više uzima maha.

“Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj” – tema za razmišljanje koja govori o nepoznavanju propisa od strane onih koji vrše kontrolu i kažnjavaju za kršenje propisa. Dipl. prav. Nenad Jevtić

“Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti” – pročitajte o pravnoj praznini, odnosno nepostojanju odredbe o stopi zatezne kamate na dugovanja u stranoj valuti i opštem stavu sudova zauzetom o ovoj stopi, a primenog kog stava u praksi ne dolazi do potpunog obeštećenja poverioca. Dipl. prav. Nikola Aleksić

U rubrici REČ KOLEGE“De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda piše o nepotrebnom zakonskom ograničenju ovog ugovora.

PROČITAJTE JOŠ:

“Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda”, autora dipl. prav. Jovanke Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije o problemima i zaštiti potrošača.

“Lizing kuća kao korisnik parkirališta” – tekst o pasivnoj legitimaciji lizing kuća u postupcima radi naplate dnevne karte kao sve češćem pitanju u praksi privrednog suda. Svetlana Grujić Marković, savetnik u Privrednom sudu u Beogradu.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Sporazum o priznanju krivičnog dela

II. Saobraćajni prekršaji

III. Nasledno pravo – Novija sudska praksa

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.