Preporučujemo

Preporuke

“Ističem da više godina koristimo Vaše pakete i to Propis Soft i Profi Obračun Kamata i sa istima smo veoma zadovoljni u dosadašnjem radu, kao i sa Vašom podrškom, pa stoga preporučujemo i drugima da postanu korisnici Vaših programskih paketa.”


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: