Preporučena pravna izdanja za privredu

Preko 20 godina smo sigurna pravna podrška u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata. Predstavljamo Vam proizvode koji obezbeđuju potpunu pravnu sigurnost i jednostavnu primenu propisa u praksi iz svih oblasti prava, odnosno naša elektronska i štampana stručna pravna izdanja, kao i specijalizovane programe za učestvovanje u postupcima javnih nabavki, obračunavanje kamata, različite vrste podsetnika…

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI PAKET

Poslovni Pravni Pomoćnik + Rad, Prava i Obaveze

Poslovni Pravni Pomoćnik

Poslovni Pravni Pomoćnik omogućava sve za jednostavnu primenu propisa, uz direktnu komunikaciju sa pravnim stručnjacima

✓ Otklonite nedoumice, olakšajte posao i fokusirajte se na svoju delatnost

✓ Specijalizovani servisi za primenu propisa u privrednim društvima, prilagođavanje samog programa potrebama svakog pojedinačnog korisnika

✓ Direktna komunikacija sa pravnom redakcijom čine Poslovni Pravni Pomoćnik jedinstvenim!

Glavne prednosti

Propis Soft – kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata (20 godina iskustva, saradnja sa oko 3.500 privrednih subjekata)

Funkcionalno i sadržinsko prilagođavanje svakom korisniku ponaosob. Detaljno i u prvom planu je primena propisa iz Vaše oblasti poslovanja

Propisi Alarm – program automatski prati i obaveštava korisnika o svim novinama vezanim za primenu propisa upravo iz grane privrede ili delatnosti kojom se bavi, npr o izmenama propisa, novoobjavljenoj sudskoj praksi i modelima

Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima – usmerenja i svakodnevna pomoć u praćenju i primeni propisa

Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom, javne nabavke – za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki

U oblasti finansije i poreskih obaveza program pruža: sve propise iz oblasti finansija i poreza, službena mišljenja, uputstva, objašnjenja nadležnih organa, uvek ažurne podatke, odnosno servisne informacije

Obaveštenja o izmenama propisa iz oblasti finansija i poreza, važnim mišljenjima ili uputstvima, novim poreskim, finansijskim i drugim obavezama

Opcije – Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja – Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike o početku ili prestanku primene onih propisa koji iz osnova menjaju do tada propisana prava i obaveze, o onim odlukama i stavovima u kojima su po prvi put zauzeti stavovi o određenom pravnom institutu…

Olakšano usklađivanje vašeg rada i poslovanja uvek kada dođe do izmena Zakona o privrednim društvima ili drugih propisa od važnosti za vaše poslovanje

Brza i laka pretraga preko ključne reči

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima

Međusobna povezanost akata preko opcije Tumačenje i primena – jednim klikom, preko relevantnog člana Zakona, dolazite do akta koji Vam je neophodan

Praktični modeli i obrasci – pravni akti, uvek usklađeni sa svim izmenama zakona, sa mogućnošću neograničenog broja preuzimanja i štampanja

Jednostavan pristup i korišćenje sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja

Svakodnevno ažuriranje bez ikakvog Vašeg angažovanja

•Obezbeđena pravna i tehnička podrška za svakog korisnika

Rad, prava i obaveze

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

* 20 godina rada, preko 4.500 stručnih odgovora godišnje...

Na jednom mestu imate...

☛ Komentare, stručne tekstove i uputstva eksperata za radne odnose
☛ Praćenje aktuelnih tema i novina
☛ Odgovore na sporna pitanja i nedoumice
☛ Kalendar i podsetnik za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza
☛ Modele akata i obrasce neophodne u svakodnevnom radu

Uvek aktuelne teme

• Korišćenje godišnjeg odmora
• Aneksiranje ugovora o radu
• Poreski tretman dopunskog rada
• Benefiti kod zapošljavanja određenih kategorija lica
• Plaćanje troškova prevoza
• Zapošljavanje lica sa invaliditetom
• Plaćeno odsustvo
• Neplaćeno odsustvo
• Privremena sprečenost za rad (bolovanje)
• Otkaz ugovora o radu
• Tehnološki višak
• Radni odnos i rad van radnog odnosa
• Zarada, naknada zarade i druga primanja
• Radni odnos na određeno
• Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
• Prava zaposlenih kod promene poslodavca
• Privremeni i povremeni poslovi
• Ugovor o delu
• Prijava i odjava zaposlenog
• Dostavljanje rešenja
• Ugovor o radu i ugovor o pravima i obavezama direktora
• Preraspodela radnog vremena
• Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
• Potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa
• Nadzor zaposlenih

Pokriva rad privrednog subjekta bez obzira na formu poslovanja u domenu radnog prava sa ciljem da Vam olakša primenu propisa i sprovođenje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.

Časopis se bavi i:

• poreskim tretmanom rada,

• socijalnim pravima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, prava po osnovu zapošljavanja i nezaposlenosti itd.),

• kao i svim drugim aspektima rada (licence, uslovi za obavljanje delatnosti, itd.), čime se krug prava i obaveza dodatno proširuje, ali i krug subjekata jednog takvog odnosa.

Kalendar rokova, prava i obaveza, ne samo za radne odnose, već i za sve najvažnije propise po osnovu kompletnog zakonodavstva. Predstavlja vodič-podsetnik, kada ističu rokovi za sticanje prava i izvršavanje obaveza.

PAKET

Poslovni Pravni Pomoćnik

Rad, Prava i Obaveze

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER


Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.