Search

Predmeti-utuženja - Novine

26.03.2024. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.3)

· Statistika finansija: pri štampi izveštaja omogućen je prikaz sume svih kolona i preostalog duga;
· Predmet: izvršene su izmene u kartici Dokumenti u cilju ubrzanja rada sa dokumentima;
· Na ključnim mestima omogućen prikaz statusa učitavanja;
· Izvršena nadogradnja kontrole za tekst, tabele, itd.
· Ostala manja tehnička unapređenja.

22.10.2021. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.2)

• U okviru statistike finansija omogućeno je grupisanje stavki finansija po predmetu i dodata je kolona Saldo u grupisanom prikazu rezultata pretrage;
• U okviru statistike finansija omogućen je taster Pretraži i naznaka za učitavanje rezultata pretrage.

27.01.2021. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.1)

• Na početnoj strani programa, u tabeli gde se prikazuje lista stranaka dodata je još jedna kolona JMBG/PIB u okviru koje se prikazuju navedeni podaci u zavisnosti od toga da li je stranka fizičko ili pravno lice;
• Takođe na početnoj strani programa, u delu gde se prikazuju liste stranaka i predmeta omogućeno je proširenje jedne ili druge liste kako bi se videle sve dodate kolone sa podacima;
• Ostala manja tehnička unapređenja.

18.09.2020. NOVA VERZIJA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.0)

Kompletno izmenjena verzija programa Predmeti-Utuženja koja kao i prethodna pre svega ima za cilj da se na jednom mestu vrši evidencija i praćenje predmeta i stranaka ali sa mnogobrojnim unapređenjima:

• novi interfejs,
• sadržajniji unos podataka koji se tiču stranke naročito u delu kontakt informacija,
• sadržajniji unos podataka koji se odnose na predmet,
• mogućnost unosa ostalih lica u postupku (predmetu),
• detaljnije praćenje istorije predmeta,
• prilagođavanje opcija u predmetu u skladu sa sopstvenim potrebama,
• detaljnija evidencija svih stavki finansija (potraživanja, troškovi, kamate, uplate),
• zavođenje kompletne dokumentacije koja se tiče sporova i drugih postupaka uz mogućnost evidentiranja delovodne oznake/broja za svaki dokument,
• omogućena detaljna finansijska pretraga po svim kriterijumima koji se tiču predmeta, stranke, finansijskih stavki i finansijskog statusa predmeta,
• tri zasebne statistike koje omogućavaju napredno pretraživanje svih unetih podataka koji se tiču predmeta, stranaka i dokumenata,
• u okviru statistike omogućeno je da se tabela rezultata pretrage prilagođava uklanjanjem ili dodavnjem željenih kolona i u skladu sa tim odštampa izveštaj,
• dodavanje podsetnika sa podešavanjem alarma i dodatnim poljima kao i vezivanje za konkretan predmet,
• zadavanje radnih zadataka kako sebi tako i drugim korisnicima programa uz mogućnost vezivanja zadatka za konkretan predmet,
• omogućen pregled zadataka na naslovnoj strani programa i u okviru predmeta,
• napredna pretraga zadataka,
• veliku većinu podataka moguće je prilagoditi sopstvenim potrebama putem šifrarnika koji sami formirate,
• automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka,
• mogućnost uvoza podataka iz Excel-a,
• automatsko ažuriranje verzije programa putem interneta (odnosi se na sve buduće izmene/unapređenja programa).

10.07.2019. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.2)

Usled infrastrukturnih promena izvršena izmena programa u delu koji se odnosi na automatsko ažuriranje.

25.04.2019. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.1)

• Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence
• Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradnja programa
• Automatsko ažuriranje modela odmah po učitavanju programa
• Uvedeno automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka
• U okviru napredne pretrage poboljšana postojeća pretraga po prethodnom poslovnom broju predmeta
• U okviru finansija omogućeni dodatni kriterijumi za pretragu
• Usklađeni nazivi pojedinih kolona u finansijama
• U okviru predmeta dodato polje za upis početne vrednosti spora
• Omogućen izvoz lista i u CSV format
• Unapređena pretraga modela
• Redizajnirana ikonica programa
• Ostala manja tehnička unapređenja

21.02.2018. NOVA VERZIJA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.0)

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta.
Efikasno vođenje i praćenje svih vrsta predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporovi i drugi postupci, kao i finansije sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari