Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

GOTOV MODEL!!!

Najkasnije do 15. januara 2023. godine postoji obaveza dostavljanja Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu. Ova obaveza važi i u sledećim godinama.

Članom 21. Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) propisano je da Plan upravljanja rizicima donose organi javne vlasti, a to su:
• državni organi,
• organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
• javna preduzeća,
• ustanove,
• javne agencije i druge organizacije i lica kojima su zakonom poverena pojedina javna ovlašćenja,
• kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Pravilnikom o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti („Sl. glasnik RS”, br. 67/2022) propisan je:
1) način izrade, sadržina i rokovi za donošenje i sprovođenje plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti (u daljem tekstu: Plan upravljanja rizicima),
2) sadržina, rokovi i način dostavljanja izveštaja o sprovođenju Plana upravljanja rizicima, kao i
3) način vršenja nadzora od strane ministarstva nadležnog za ravnopravnost polova odnosno rodnu ravnopravnost (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Planom upravljanja rizicima uređuje se upravljanje rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti, polazeći od radnih procesa u svim oblastima funkcionisanja kod obveznika donošenja.

Konkretnije Plan sadrži sledeće:
1. Uvodni deo
2. Značenje izraza
3. Pojam rodne ravnopravnosti
4. Pojam diskriminacije na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda
5. Opšte podatke o obvezniku
6. Način izrade plana
7. Sadržinu plana
8. Spisak oblasti i radnih procesa koji su naročito izloženi riziku za povredu principa rodne ravnopravnosti, uključujući i rezultate procene stepena rizika
9. Procenu rizika
10. Spisak oblasti i radnih procesa koji su naročito izloženi riziku za povredu principa rodne ravnopravnosti
11. Preventivne mere kojima se sprečavaju rizici i rokovi za njihovo preduzimanje

Za donošenje Plana odgovoran je rukovodilac organa javne vlasti!!!

Zakonom su predviđene i visoke prekršajne kazne za nedonošenje i nedostavljanje ministarstvu Plana upravljanja rizicima, koje se kreću i do 150.000 dinara za odgovorno lice, a propisano je da je to rukovodilac organa javne vlasti.

U okviru programa „Propis Soft“ nalazi se model ovog akta koji možete prilagoditi svojim potrebama, ispuniti svoje zakonske obaveze i izbegnuti kazne!!!

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER


Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.