Krivična prijava javnom tužilaštvu

OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

KRIVIČNA PRIJAVA

Protiv (ime i prezime, adresa i ostali podaci o licu) zato što je (navesti vreme dešavanja) on lično (opis dela), čime je učinio krivično delo (navesti naziv dela) iz člana (broj člana) Krivičnog zakonika.

Obrazloženje

(Navesti izvršene radnje, vreme i mesto i okolnosti)

 

Predlažem

s obzirom da se radi o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti, da tužilaštvo kao mesno nadležno, protiv okrivljenog (ime i prezime) podigne optužni akt zbog krivičnog dela (navesti naziv dela) iz člana broj (broj) Krivičnog zakonika, da se u sudskom postupku saslušaju (ime i prezime i adresa svedoka), kao i da se izvedu, po potrebi, drugi dokazi, te da okrivljeni bude oglašen krivim i osuđen u skladu sa zakonom.

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PODNOSILAC PRIJAVE

_________________

(ime i prezime)

 

Prilog: (navesti pisane dokaze koji se prilažu).

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: