Najnovije pravne vesti ( Strana 2 )

Objavljeno čak 17 novih zakona, odnosno izmena postojećih zakona

U „Sl. glasniku RS“, br. 87/2018 objavljeno je 17 novih zakona, odnosno izmena i dopuna postojećih zakona. To su sledeći zakoni: • Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku – izmene se odnose na član 204. ovog zakona i u primeni su od 21. novembra 2018. god. Za razliku od prethodnog zakonskog rešenja, više se ne ...
Čitaj dalje

Pristup podacima o uspehu i vladanju učenika na zahtev roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika

Objavljene su izmene i dopune: – Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi, – Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi. Suština izmena vezana je za mogućnost autorizovanog elektronskog pristupa podacima o uspehu i vladanju učenika sadržanih u dnevniku obrazovno-vaspitnog rada, odnosno knjizi evidencije o obrazovno-vaspitnom radu, koje škola ...
Čitaj dalje

Pravilnik o polaganju ispita za licencu direktora

U „Sl. glasniku RS“, br. 63/2018 objavljen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 25. avgusta 2018. god. Ovim pravilnikom uređuju se: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ...
Čitaj dalje

Izmena pravilnika o finansiranju obrazovnih ustanova

U „Sl. glasniku RS“, br. 45/2018 objavljeni su: 1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Najvažnije izmene koje donosi su: – Smanjenje broja odeljenja za bropisani broj izvršilaca, odnosno izmenom broja izvršilaca – stručnih saradnika i bibliotekara, – brisana je odredba ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: