Najnovije pravne vesti

Nova pravila u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u srednjim školama

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS–Prosvetni galsnik“, br. 4/2022 od 5. maja 2022. god. objavljeni propisi kojima se regulišu stepen i vrsta obrazovanja, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u srednjim školama: • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja ...
Čitaj dalje

Izmene prosvetnih zakona

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 129/2021 objavljeni: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Izmenama se propisuje mogućnost uvođenja druge starosne granice za upis u srednju školu i sticanje svojstva redovnog učenika, uvode se standardi kompetencija sekretara i standardi kvalifikacija, mogućnost da nastavnik predmetne nastave ...
Čitaj dalje

PRIKAZ ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U „Sl. glasniku Republike Srbije“ br. 44/2021 od 29. aprila 2021. god. objavljen je, između ostalog, i Zakon o elektronskom fakturisanju ( u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje od 7. maja 2021. god., a kojim se uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između ...
Čitaj dalje

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6237/2017 – PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN PUNOMOĆNIKA (ČL. 301. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 89. ZPP)

PARNIČNA STRANKA IMA MOGUĆNOST DA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA JOŠ U TOKU PARNICE OVLASTI DA OD PROTIVNE STRANE PRIMI I NAPLATI DOSUĐENE TROŠKOVE I TADA TOM PUNOMOĆNIKU U POSTUPKU IZVRŠENJA NIJE POTREBNO DA, UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE, PRILAŽE POSEBNO PUNOMOĆJE, TE SE KOD IZVRŠENJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVA SREDSTVA MOGU PRENETI NA RAČUN PUNOMOĆNIKA. Ustavni sud, Veliko ...
Čitaj dalje

Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je objavljeno Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini br. 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. god., namenjeno rukovodiocima školskih uprava, članovima radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktorima ustanova. Uputstvo se odnosi pre svega na ...
Čitaj dalje

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni: –Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i –Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa. Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ...
Čitaj dalje

Najnovije pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda

Vrhovni kasacioni sud objavio je novo pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 17. februara 2021. godine. Ovo pravno shvatanje glasi: “Lice kome je povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom donetim primenom zakona ili drugog opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s ustavom, ...
Čitaj dalje

Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Poreska uprava dala je detaljno objašnjenje u vezi sa novom državna pomoći privrednim subjektima. Naime, Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 objavljena je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2021, a primenjuje se od 13. ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: