Najnovije pravne vesti

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Rešenje za praktičnu primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti -zakonito i jednostavno izvršavanje obaveza za javni i privatni sektor- Samo u programima Propis Soft Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine, a uređuje pravo na zaštitu ...
Čitaj dalje

Kalendari obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/2020

U „Sl. glasniku RS“- Prosvetni glasnik br. 5/2019 objavljeni su: • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020 koji stupa na snagu 4. juna 2019. god. a kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu. • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih ...
Čitaj dalje

Značajne novine kod postupka registracije u Agenciji za privredne registre

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/2019 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji se primenjuje od 7. maja 2019. godine, koji donosi znčajane novine u postupku registracije, odnosno podnošenja prijava APR-u, i tiču se svih privrednih subjekata. Svi privredni subjekti moraće prilikom registracije akata, odnosno ...
Čitaj dalje

Nove, značajne izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i primena u praksi

U „Sl. glasniku RS“, br. 10/2019 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje od 23. februara 2019. god. Ovim značajnim izmenama predviđeno je sledeće: – Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pored postojećih (Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova, Centar za ispite, Centar za međunarodna, ...
Čitaj dalje

Evidentiranje stvarnih vlasnika u APR-u

Na internet stranici Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje da je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, ili sa već postojećim nalogom u sistemu. Lice ovlašćena za zastupanje u registrovanom subjektu, sa korisničkim nalogom, pristupa portalu Centralne evidencije u ...
Čitaj dalje

Brojni novi zakoni i izmene zakona od važnosti za javni sektor

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeno je 43 nova zakona, odnosno izmene i dopune postojećih zakona. Ovi zakoni donose mnoge važne novine za celokupan javni sektor. U ovom tekstu navešćemo najvažnije zakone za javni sektor. 1. Zakoni koji se odnose na budžet, javne prihode i rashode: – Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. ...
Čitaj dalje

Najznačajnije odluke Ustavnog suda iz 2018. godine

Predstavljamo Vam 30 najznačajnijih odluka Ustavnog suda donetih u 2018. godini. To su odluke koje se odnose na sledeće oblasti prava, odnosno pravne institute: I. Krivično i prekršajno pravo: • Postupanje sa neurednom žalbom i tendencija okrivljenog da nastupi zastarelost • Oduzimanje celokupnog iznosa novca neprijavljeno prenetog preko granice • Novi kriterijumi kod primene načela ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: