Najnovije pravne vesti

Novi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2023 objavljeni su Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. ...
Čitaj dalje

Izveštaj o informacijama od javnog značaja – do 31. januara!

Podsećamo vas da su organi vlasti dužni da do 31. januara 2023. godine, za prethodnu godinu, podnesu godišnji izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021). Članom 43. Zakona propisano ...
Čitaj dalje

Izmene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je u „Sl. glasniku RS”, br. 123/2022 objavljen Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: Izmene). Izmene se primenjuju od 12. novembra 2022. god. Izmenama su izvršene značajne promene u domenu brojnih prava definisanih ...
Čitaj dalje

Informator o radu – obaveza donošenja i objavljivanja

Kao što je poznato izvršene su obimne izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 105/2021 od 8. novembra 2021. god, kojima je predviđena i obaveza vođenja i donošenja informatora o radu organa javne vlasti. Vođenje i obaveza donošenja informatora o radu postojala je i ranije ...
Čitaj dalje

Nova pravila u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u srednjim školama

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS–Prosvetni galsnik“, br. 4/2022 od 5. maja 2022. god. objavljeni propisi kojima se regulišu stepen i vrsta obrazovanja, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u srednjim školama: • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja ...
Čitaj dalje

Izmene prosvetnih zakona

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 129/2021 objavljeni: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Izmenama se propisuje mogućnost uvođenja druge starosne granice za upis u srednju školu i sticanje svojstva redovnog učenika, uvode se standardi kompetencija sekretara i standardi kvalifikacija, mogućnost da nastavnik predmetne nastave ...
Čitaj dalje

PRIKAZ ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U „Sl. glasniku Republike Srbije“ br. 44/2021 od 29. aprila 2021. god. objavljen je, između ostalog, i Zakon o elektronskom fakturisanju ( u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje od 7. maja 2021. god., a kojim se uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između ...
Čitaj dalje

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6237/2017 – PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN PUNOMOĆNIKA (ČL. 301. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 89. ZPP)

PARNIČNA STRANKA IMA MOGUĆNOST DA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA JOŠ U TOKU PARNICE OVLASTI DA OD PROTIVNE STRANE PRIMI I NAPLATI DOSUĐENE TROŠKOVE I TADA TOM PUNOMOĆNIKU U POSTUPKU IZVRŠENJA NIJE POTREBNO DA, UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE, PRILAŽE POSEBNO PUNOMOĆJE, TE SE KOD IZVRŠENJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVA SREDSTVA MOGU PRENETI NA RAČUN PUNOMOĆNIKA. Ustavni sud, Veliko ...
Čitaj dalje

Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je objavljeno Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini br. 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. god., namenjeno rukovodiocima školskih uprava, članovima radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktorima ustanova. Uputstvo se odnosi pre svega na ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: