Aktuelno ( Strana 3 )

Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je objavljeno Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini br. 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. god., namenjeno rukovodiocima školskih uprava, članovima radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktorima ustanova. Uputstvo se odnosi pre svega na ...
Čitaj dalje

Nova verzija Profi obračun kamata v7

Obaveštavamo Vas da od danas dostupna najnovija verzija programa Profi obračun kamata v7. Novine u okviru verzije Profi obračun kamata v7: – U proteklom periodu ukazala se prilika da postojeću bazu stopa obogatimo za još jednu vrstu stopa. Slušali smo Vaše potrebe i od sada u sastavu programa imate mogućnost obračunavanja u skladu sa stopama ...
Čitaj dalje

81. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2021.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku. ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom ...
Čitaj dalje

80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih ...
Čitaj dalje

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni: –Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i –Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa. Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ...
Čitaj dalje

Najnovije pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda

Vrhovni kasacioni sud objavio je novo pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 17. februara 2021. godine. Ovo pravno shvatanje glasi: “Lice kome je povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom donetim primenom zakona ili drugog opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s ustavom, ...
Čitaj dalje

Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Poreska uprava dala je detaljno objašnjenje u vezi sa novom državna pomoći privrednim subjektima. Naime, Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 objavljena je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2021, a primenjuje se od 13. ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: