Aktuelno ( Strana 2 )

88. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2021.

TEMA BROJA je „Stiker na Ustav“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, a bavi se nezavisnošću sudstva i sudske vlasti i principima zakonitosti i pravne sigurnosti koji su ugroženi pravnim stavovima VKS. Citiramo autora: „Principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su, danas, u velikoj meri ugroženi pravnim ...
Čitaj dalje

PRIKAZ ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U „Sl. glasniku Republike Srbije“ br. 44/2021 od 29. aprila 2021. god. objavljen je, između ostalog, i Zakon o elektronskom fakturisanju ( u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje od 7. maja 2021. god., a kojim se uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između ...
Čitaj dalje

86. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2021.

TEMA BROJA je novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 20. decembra 2021. godine – razlozi donošenja, nova diskreciona prava trgovca, nova procedura, odnosno postupak zaštite… ZA RAZMIŠLJANJE: „Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – iako je prošlo mnogo vremena od kako je u ovom obliku uveden u naš pravni sistem, on zgleda ...
Čitaj dalje

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6237/2017 – PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN PUNOMOĆNIKA (ČL. 301. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 89. ZPP)

PARNIČNA STRANKA IMA MOGUĆNOST DA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA JOŠ U TOKU PARNICE OVLASTI DA OD PROTIVNE STRANE PRIMI I NAPLATI DOSUĐENE TROŠKOVE I TADA TOM PUNOMOĆNIKU U POSTUPKU IZVRŠENJA NIJE POTREBNO DA, UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE, PRILAŽE POSEBNO PUNOMOĆJE, TE SE KOD IZVRŠENJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVA SREDSTVA MOGU PRENETI NA RAČUN PUNOMOĆNIKA. Ustavni sud, Veliko ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: