Aktuelno ( Strana 2 )

Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Krajem januara objavljeni su brojni novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova, zauzimani tokom 2019. godine. Stavovi se odnose na sporna pitanja u primeni: Zakonika o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija, Tarife ...
Čitaj dalje

Kompletno i konkretno rešenje za primenu izmenjenog postupka izvršenja i obezbeđenja

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) u primeni su od 1. januara 2020. godine, a donele su velike novine kada su u pitanju ovlašćenja i obaveze javnih izvršitelja, u vezi sa: – pokretanjem i vođenjem postupka i nadležnošću za sprovođenje izvršenja, – troškovima postupka, dostavljanjem, načelom srazmere, – izvršnom ispravom, ...
Čitaj dalje

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama

Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 91/2019 od 24. decembra 2019. god. Primena Zakona je zbog obimnih i sveobuhvatnih izmena odložena do 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Srbije ...
Čitaj dalje

64. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2019.

TEMA BROJA: “Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude”, dipl prav. Nikola Aleksić – veliko interesovanje korisnika “Propis Soft” i čitalaca časopisa „Advokatska kancelarija” za stavove sudova o osiguranju kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: NKOSK), kojih je za sada malo, praktično je “nametnulo” ...
Čitaj dalje

Počela primena Jedinstvenog informacionog sistema prosvete

U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2019 objavljen je Pravilnik o Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, koji se primenjuje od 23. novembra 2019. godine. Ovim pravilnikom propisuje se: – bliži uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, – registar ustanova, – akreditovanih visokoškolskih ustanova, – akreditovanih studijskih programa, – zaposlenih u ustanovama i visokoškolskim ustanovama, – dece, ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: