Aktuelno ( Strana 10 )

Najznačajnije odluke Ustavnog suda iz 2018. godine

Predstavljamo Vam 30 najznačajnijih odluka Ustavnog suda donetih u 2018. godini. To su odluke koje se odnose na sledeće oblasti prava, odnosno pravne institute: I. Krivično i prekršajno pravo: • Postupanje sa neurednom žalbom i tendencija okrivljenog da nastupi zastarelost • Oduzimanje celokupnog iznosa novca neprijavljeno prenetog preko granice • Novi kriterijumi kod primene načela ...
Čitaj dalje

Nove izmene Zakona o privrednim društvima – pečat, posebne dužnosti i raspolaganje imovinom velike vrednosti

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljen je Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima koji se primenjuje od 9. decembra 2018. godine. Nakon izmena Zakona o privrednim društvima koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 44/2018, novim Zakonom o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) ...
Čitaj dalje

Pristup podacima o uspehu i vladanju učenika na zahtev roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika

Objavljene su izmene i dopune: – Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi, – Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi. Suština izmena vezana je za mogućnost autorizovanog elektronskog pristupa podacima o uspehu i vladanju učenika sadržanih u dnevniku obrazovno-vaspitnog rada, odnosno knjizi evidencije o obrazovno-vaspitnom radu, koje škola ...
Čitaj dalje

Advokat lider – unapređenja programa

Obaveštavamo sve korisnike programa Advokat lider da su u prethodnom periodu izvršena sledeća tehnička unapređenja: – Unapređena pretraga po nazivu klijenta – Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence – Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradja programa – Automatsko ažuriranje modela nakon učitavanja programa – Osvežen prikaz opcija u glavnom ...
Čitaj dalje

Predmeti-utuženja – novi program iz palete proizvoda Profi Sistema

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta Predstavljamo Vam proveren i efikasan softverski paket koji će Vam omogućiti da ubrzate i unapredite rad sa svim vrstama predmeta. Pomoći će Vam da izvršavate zakonske obaveze u vezi sa evidentiranjem sudskih sporova i drugih postupaka i omogućiti da uredite praćenje toka postupaka, sa sadržinskim podacima ...
Čitaj dalje

Profi obračun kamata v6

Profi obračun kamata v6 – puštena u rad nova verzija programa Predstavljamo najnovija unapređenja programa: – nova vrsta obračuna, – opciono biranje sa ili bez obračuna kamate na poslednji dan obračuna, – opciono biranje sa ili bez obračuna kamate kada je stanje duga u minusu (pretplata dužnika), – treći način otplate, – dorada obračunavanja po ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: