Novi proizvodi ( Strana 6 )

Propis Soft – Video demonstracija jednostavnosti i funkcionalnosti

Propis Soft predstavlja kompletan sistem za pomoć u radu, jer ga pored kvaliteta sadržaja programa odlikuje i izuzetna jednostavnost i funkcionalnost, kao i brojne opcije koje omogućavaju da se program prilagodi potrebama inidividualnog korisnika. Propis Soft se specijalizuje baš za Vaše potrebe i omogućava da brzo i lako dođete do svega što Vam je potrebno ...
Čitaj dalje

57. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2019.

TEMA BROJA: “Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – koliko je korupcija prisutna u pravosuđu, kakva je percepcija korupcije u pravosuđu od strane građana i zaposlenih u pravosuđu, kakva je kaznena politika sudova prema „deliocima pravde“ za koruptivna krivična dela, možete saznati u temi majskog broja. ...
Čitaj dalje

56. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2019.

TEMA BROJA: “Veštačenje fizičkih bolova u parnici”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd – ovaj tekst izabran je za temu aprilskog broja jer autor na detaljan način kroz pojam i karakteristike, vrste i kvalitet fizičkog bola, procenu fizičkog bola, numeričke skale i metode za merenje intenziteta bola i procenu bolnih stanja objašnjava veštačenje ovog, najsubjektivnijeg i ...
Čitaj dalje

IZMENA PROGRAMA ADVOKAT LIDER (v 1.0.0.7)

Nova verzija programa Advokat Lider sa brojnim unapređenjima. Unapređenja su plod svakodnevnog kontakta sa korisnicima i pažljivog slušanja njihovih želja i potreba. Spisak unapređenja: – Povećan font u programu: forme, liste, polja za unos podataka, podešavanja… – Redizajn ikonica u kartonu klijenta i predmetu – Redizajniran rokovnik – Dodata nova kolona u okviru rokovnika i ...
Čitaj dalje

55. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2019.

TEMA BROJA: “Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sama činjenica da postoji više hiljada sporova u vezi sa neisplaćenim potraživanjima zaposlenih kod promene poslodavca usled izvršene statusne promene ovog preduzeća, dovoljan je povod da ovaj tekst bude ...
Čitaj dalje

54. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2019.

TEMA BROJA: “Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – novi protokol koji donosi značajnu novinu jer propisuje da će najviši sudovi moći da od Evropskog suda traže savetodavna mišljenja u kontekstu predmeta koji se vodi pred njima. O važnosti ovog protokola govori i ...
Čitaj dalje

Poslovni Pravni Pomoćnik

• Specijalizovano izdanje namenjeno privrednim društvima, usklađeno sa novim Zakonom o privrednim društvima. • Kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata • Detaljno i u prvom planu propisi iz Vaše oblasti poslovanja. • Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: