Novi proizvodi ( Strana 4 )

54. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2019.

TEMA BROJA: “Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – novi protokol koji donosi značajnu novinu jer propisuje da će najviši sudovi moći da od Evropskog suda traže savetodavna mišljenja u kontekstu predmeta koji se vodi pred njima. O važnosti ovog protokola govori i ...
Čitaj dalje

Poslovni Pravni Pomoćnik

• Specijalizovano izdanje namenjeno privrednim društvima, usklađeno sa novim Zakonom o privrednim društvima. • Kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata • Detaljno i u prvom planu propisi iz Vaše oblasti poslovanja. • Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima ...
Čitaj dalje

Advokat lider – unapređenja programa

Obaveštavamo sve korisnike programa Advokat lider da su u prethodnom periodu izvršena sledeća tehnička unapređenja: – Unapređena pretraga po nazivu klijenta – Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence – Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradja programa – Automatsko ažuriranje modela nakon učitavanja programa – Osvežen prikaz opcija u glavnom ...
Čitaj dalje

52. broj časopisa „Advokatska kancelarija”, decembar 2018.

TEMA BROJA: “Bitna zabluda kao mana volje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – u kojoj su prikazani najvažniji aspekti ovog instituta: zabluda o bitnim svojstvima predmeta ugovora, osobi, glavnom predmetu, prirodi pravnog posla, stvarna i pravna zabluda, zabluda o motivu ili razlogu, osnovu ili glavnom cilju, zbog netačnog prenosa i dr. DETALJNIJE O IZDANJU
Čitaj dalje

Predmeti-utuženja – novi program iz palete proizvoda Profi Sistema

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta Predstavljamo Vam proveren i efikasan softverski paket koji će Vam omogućiti da ubrzate i unapredite rad sa svim vrstama predmeta. Pomoći će Vam da izvršavate zakonske obaveze u vezi sa evidentiranjem sudskih sporova i drugih postupaka i omogućiti da uredite praćenje toka postupaka, sa sadržinskim podacima ...
Čitaj dalje

Profi obračun kamata v6

Profi obračun kamata v6 – puštena u rad nova verzija programa Predstavljamo najnovija unapređenja programa: – nova vrsta obračuna, – opciono biranje sa ili bez obračuna kamate na poslednji dan obračuna, – opciono biranje sa ili bez obračuna kamate kada je stanje duga u minusu (pretplata dužnika), – treći način otplate, – dorada obračunavanja po ...
Čitaj dalje

51. broj časopisa „Advokatska kancelarija” novembar 2018.

TEMA BROJA: “Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Tema novembarskog broja odnosi se na odmeravanje kazne, odnosno na sve one okolnosti koje utiču na odmeravanje uz prikaz nekih od najkarakterističnijih odluka sudova u vezi sa ovom materijom. DETALJNIJE O IZDANJU
Čitaj dalje

Jubilarni 50. broj časopisa „Advokatska kancelarija” oktobar 2018.

TEMA BROJA: „Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije?“, dipl. prav. Jelena Petrović – na prvi pogled stiče se utisak da je izvršena dekriminalizacija navedenog dela, koja za sobom povlači propisane konsekvence, čime su se rukovodili i sudovi nakon stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika iz „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016, odnosno 1. ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: