Novi proizvodi ( Strana 3 )

66. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2020.

Da li advokat ima pravo na nagradu za obavljen poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja osumnjičenog pred MUP-om Republike Srbije? – izjasnio se Vrhovni kasacioni sud. Da li sudija koji je bio član tužilaštva kada je protiv okrivljenog podignuta optužnica može biti nepristrasan? – Pročitajte stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ovim ...
Čitaj dalje

65. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ januar 2020.

Nova Zbirka iz 2019. godine je pred Vama i rezultat je našeg konstantnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo Vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao. Da je Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda, “pun pogodak” u izdavačkom smislu, a i zbog pravnog značaja ...
Čitaj dalje

64. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2019.

TEMA BROJA: “Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude”, dipl prav. Nikola Aleksić – veliko interesovanje korisnika “Propis Soft” i čitalaca časopisa „Advokatska kancelarija” za stavove sudova o osiguranju kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: NKOSK), kojih je za sada malo, praktično je “nametnulo” ...
Čitaj dalje

Kako po novom postupku pobiti rešenje o izvršenju?

Pogledajte najnoviji video komentar jedne od najznačajnih novina koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Zakon je i pre početka primene izazivao brojne nedoumice. Izmenjen je postupak po pravnom leku na rešenje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – čl. 85. do 90. Dakle, radi se postupku po ...
Čitaj dalje

Prosvetni Pravni Savetnik – Olakšana primena propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Prosvetni Pravni Savetnik predstavlja kompletan sistem za olakšanu primenu propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Koje zbog svojih specifičnosti zahtevaju poseban pristup. Svaki doneti propis sagledan je iz ugla vaspitno-obrazovnih ustanova: • Koje obaveze proizvodi? • Koji su rokovi? U skladu sa tim Prosvetni Pravni Savetnik Vam pruža gotova akta, komentare i napomene. Jedino u okviru sistema ...
Čitaj dalje

63. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2019.

TEMA BROJA: “Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – tema novembarskog broja bavi se značajem i sadržinom pretpostavke nevinosti, kroz međunarodne i domaće propise, praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i domaćih, od Ustavnog do redovnih sudova. Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li se „oportunista“ zauvek ...
Čitaj dalje

62. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2019.

TEMA BROJA: “Osporavanje žiga”, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda – “Povod pisanju ovog članka je pravosnažno presuđenje novijeg datuma, koje svojim obrazloženjem daje dragocen prilog pravilnom rešavanju predmeta u pravno delikatnoj materiji osporavanja žiga, gde sudska praksa inače nije u potrebnoj meri ujednačena.” Kao prilog ovom tekstu izdvojili smo najznačajnije odluke u vezi sa ...
Čitaj dalje

POLA DECENIJE ČASOPISA „ADVOKATSKA KANCELARIJA“

BROJKE KOJE SU OBELEŽILE POLA DECENIJE ČASOPISA „ADVOKATSKA KANCELARIJA“ 62 BROJA ČASOPISA VIŠE OD 80 AUTORA 5 ZBIRKI SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA VIŠE OD 2000 PRETPLATNIKA Ono što se brojevima ne može iskazati jeste ogromna posvećenost, trud, stručnost i znanje koje je uloženo u stvaranje svakog broja časopisa “Advokatska kancelarija“. Želimo da se zahvalimo ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: