Novi proizvodi ( Strana 2 )

87. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2021.

TEMA BROJA je „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji“, Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, a odlučili smo da baš ovaj tekst bur tema broja zahvaljujući čitaocima koji već duže vreme predlažu radove u vezi sa ovom tematikom, a kao prilog objavljujemo i sudsku praksu u vezi sa ovim pojmom. ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je ...
Čitaj dalje

2. broj časopisa „Prosveta u praksi“, novembar 2021.

Izašao je drugi broj časopisa „Prosveta u praksi” i kao TEMU BROJA donosi tekst o uvek aktuelnoj temi naročito u doba masovnih sporova protiv obrazovnih ustanova – Dileme u vezi zastupanja obrazovno-vaspitnih ustanova pred sudom. Autor ovog komentara je Miloš Petrović.   DETALJNIJE O IZDANJU
Čitaj dalje

86. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2021.

TEMA BROJA je novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 20. decembra 2021. godine – razlozi donošenja, nova diskreciona prava trgovca, nova procedura, odnosno postupak zaštite… ZA RAZMIŠLJANJE: „Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – iako je prošlo mnogo vremena od kako je u ovom obliku uveden u naš pravni sistem, on zgleda ...
Čitaj dalje

85. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2021.

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete. ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan ...
Čitaj dalje

1. broj časopisa „Prosveta u praksi“, septembar 2021.

Prvi broj časopisa „Prosveta u praksi”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijim sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru Od kojih se veliki broj odnosi upravo na zaposlene u prosveti za čija radna mesta su predviđeni najniži koeficijenti. Autor ovog ...
Čitaj dalje

83-84. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2021.

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva ...
Čitaj dalje

Nova verzija Profi obračun kamata v7

Obaveštavamo Vas da od danas dostupna najnovija verzija programa Profi obračun kamata v7. Novine u okviru verzije Profi obračun kamata v7: – U proteklom periodu ukazala se prilika da postojeću bazu stopa obogatimo za još jednu vrstu stopa. Slušali smo Vaše potrebe i od sada u sastavu programa imate mogućnost obračunavanja u skladu sa stopama ...
Čitaj dalje

82. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jun 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati – tema junskog broja odnosi se na Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je počeo da se primenjuje 12. marta 2021. godine, a izazvao je dosta polemika u stručnoj javnosti, na koje se predlagač ...
Čitaj dalje

81. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2021.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku. ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom ...
Čitaj dalje

80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: