Novi proizvodi

85. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2021.

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete. ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan ...
Čitaj dalje

83-84. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2021.

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva ...
Čitaj dalje

Nova verzija Profi obračun kamata v7

Obaveštavamo Vas da od danas dostupna najnovija verzija programa Profi obračun kamata v7. Novine u okviru verzije Profi obračun kamata v7: – U proteklom periodu ukazala se prilika da postojeću bazu stopa obogatimo za još jednu vrstu stopa. Slušali smo Vaše potrebe i od sada u sastavu programa imate mogućnost obračunavanja u skladu sa stopama ...
Čitaj dalje

82. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jun 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati – tema junskog broja odnosi se na Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je počeo da se primenjuje 12. marta 2021. godine, a izazvao je dosta polemika u stručnoj javnosti, na koje se predlagač ...
Čitaj dalje

81. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2021.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku. ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom ...
Čitaj dalje

80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih ...
Čitaj dalje

79. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2021.

TEMA BROJA: „Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije“, Maja Gluščević, advokat iz Niša – neposredni povod je pojava sve više praktičnih nejasnoća oko pravne prirode ugovora o snabdevanju električnom energijom. Odnos kupca i javnog preduzeća za isporuku električne energije kada kupac tužbom traži pravnu ...
Čitaj dalje

78. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2021.

TEMA BROJA: Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema broja bavi se propustom organa postupka da advokatima nadoknadi troškove prevoza sopstvenim vozilom što može dovesti do sukoba interesa između branioca i branjenika, odnosno predstavlja etičku prepreku za pružanje odbrane i „jedinstvenom radnjom ...
Čitaj dalje

77. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ januar 2021.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2020. godini   Već sedmu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda. Nova Zbirka za 2020. godinu sa nikad raznovrsnijim sadržajem u vidu prakse najviše sudske instance, razvrstanom u čak ...
Čitaj dalje

76. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2020.

TEMA BROJA: Zajednička imovina i izvršenje, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tema broja ukazuje da odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije regulisano izvršenje na zajedničkoj imovini i da odsustvo iste regulative otvara brojna sporna pitanja i stvara osnov za neujednačenu sudsku praksu i brojne zloupotrebe izvršnih dužnika u odnosu na ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: