Novi proizvodi

67. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2020.

TEMA BROJA: Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi Evropskog suda za ljudska prava, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst je obraćanje velikog broja korisnika redakciji Profi Sistem-a, odnosno programa Propis Soft, tražeći sudsku praksu u vezi sa naslovom ovog ...
Čitaj dalje

Bilten Javnih nabavki – Novi broj

Bilten javnih nabavki, br. 9. predstavlja: Koje su to sporne i nejasne odredbe u postupku po novom Zakonu? Kako postupati u ovom prelaznom periodu tj. kako se pripremiti za novi zakon? Dugo najavljivani Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasniku RS“, br. 91/2019) je konačno usvojen, pa smo odloženu primenu zakona pokušali da iskoristimo na način da Vam ...
Čitaj dalje

Da li su određene javne nabavke istovrsne? Pogledajte novi video

Da li su određene javne nabavke istovrsne? Manje od 2 minuta je dovoljno da saznate odgovor na to pitanje. Pogledajte video! Ovo je samo jedan od primera pitanja na koje svakodnevno dajemo odgovore, iako se zakon primenjuje od 1. aprila 2013. godine. Do sada smo odgovorili na preko 10.000 pitanja korisnika. Novi Zakon o javnim ...
Čitaj dalje

66. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2020.

Da li advokat ima pravo na nagradu za obavljen poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja osumnjičenog pred MUP-om Republike Srbije? – izjasnio se Vrhovni kasacioni sud. Da li sudija koji je bio član tužilaštva kada je protiv okrivljenog podignuta optužnica može biti nepristrasan? – Pročitajte stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ovim ...
Čitaj dalje

65. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ januar 2020.

Nova Zbirka iz 2019. godine je pred Vama i rezultat je našeg konstantnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo Vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao. Da je Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda, “pun pogodak” u izdavačkom smislu, a i zbog pravnog značaja ...
Čitaj dalje

64. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2019.

TEMA BROJA: “Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude”, dipl prav. Nikola Aleksić – veliko interesovanje korisnika “Propis Soft” i čitalaca časopisa „Advokatska kancelarija” za stavove sudova o osiguranju kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: NKOSK), kojih je za sada malo, praktično je “nametnulo” ...
Čitaj dalje

Kako po novom postupku pobiti rešenje o izvršenju?

Pogledajte najnoviji video komentar jedne od najznačajnih novina koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Zakon je i pre početka primene izazivao brojne nedoumice. Izmenjen je postupak po pravnom leku na rešenje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – čl. 85. do 90. Dakle, radi se postupku po ...
Čitaj dalje

Prosvetni Pravni Savetnik – Olakšana primena propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Prosvetni Pravni Savetnik predstavlja kompletan sistem za olakšanu primenu propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Koje zbog svojih specifičnosti zahtevaju poseban pristup. Svaki doneti propis sagledan je iz ugla vaspitno-obrazovnih ustanova: • Koje obaveze proizvodi? • Koji su rokovi? U skladu sa tim Prosvetni Pravni Savetnik Vam pruža gotova akta, komentare i napomene. Jedino u okviru sistema ...
Čitaj dalje

63. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2019.

TEMA BROJA: “Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – tema novembarskog broja bavi se značajem i sadržinom pretpostavke nevinosti, kroz međunarodne i domaće propise, praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i domaćih, od Ustavnog do redovnih sudova. Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li se „oportunista“ zauvek ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: