Novi proizvodi

Specijalno izdanje časopisa „Prosveta u praksi“

Objavljeno je specijalno izdanje časopisa „Prosveta u praksi“ posvećeno Posebnom kolektivnom ugovoru o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS”, br. 123/2022) (u daljem tekstu: Izmene). Izmene se primenjuju od 12. novembra 2022. god.   DETALJNIJE O IZDANJU
Čitaj dalje

99. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2022.

Iz novog broja izdvajamo presudu Evropskog suda za ljudska prava o odgovornosti države zbog nepreduzimanja adekvatnih mera za smanjenje dugotrajnog prekomernog industrijskog zagađenja, što je i kod nas aktuelna tema, s obzirom da smo u svetskom vrhu po zagađenosti već duže vreme. TEMA BROJA je „Dopunska presuda“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu ...
Čitaj dalje

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, oktobar 2022.

Predstavljamo Vam prvo specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 94, 95-96 i 97 (od junskog do septembarskog broja). U ovom, prvom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava: Krivično procesno pravo: Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku, Mr Sretko Janković, sudija ...
Čitaj dalje

98. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2022.

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje ...
Čitaj dalje

97. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2022.

TEMA BROJA je „Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl. 1 Protokol čl. 1 uz EKLJP“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – u septembru, kao temu novog broja, predstavićemo detaljan stručni rad naše saradnice iz Pravosudne akademije o pravu na imovinu kroz domaće propise, a naročito kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. ...
Čitaj dalje

95/96. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2022.

TEMA BROJA je „Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom“, dipl. prav. Nikola Aleksić – Još jednom se u temi broja bavimo stavom našeg Ustavnog suda o nepriznavanju troškova zastupanja pred ovim sudom, a povod je još jedna odluka Evropskog suda u kojoj je ponovo zauzet suprotan ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: