Aktuelno

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6237/2017 – PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN PUNOMOĆNIKA (ČL. 301. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 89. ZPP)

PARNIČNA STRANKA IMA MOGUĆNOST DA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA JOŠ U TOKU PARNICE OVLASTI DA OD PROTIVNE STRANE PRIMI I NAPLATI DOSUĐENE TROŠKOVE I TADA TOM PUNOMOĆNIKU U POSTUPKU IZVRŠENJA NIJE POTREBNO DA, UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE, PRILAŽE POSEBNO PUNOMOĆJE, TE SE KOD IZVRŠENJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVA SREDSTVA MOGU PRENETI NA RAČUN PUNOMOĆNIKA. Ustavni sud, Veliko ...
Čitaj dalje

Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je objavljeno Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini br. 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. god., namenjeno rukovodiocima školskih uprava, članovima radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktorima ustanova. Uputstvo se odnosi pre svega na ...
Čitaj dalje

Nova verzija Profi obračun kamata v7

Obaveštavamo Vas da od danas dostupna najnovija verzija programa Profi obračun kamata v7. Novine u okviru verzije Profi obračun kamata v7: – U proteklom periodu ukazala se prilika da postojeću bazu stopa obogatimo za još jednu vrstu stopa. Slušali smo Vaše potrebe i od sada u sastavu programa imate mogućnost obračunavanja u skladu sa stopama ...
Čitaj dalje

81. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2021.

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku. ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom ...
Čitaj dalje

80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih ...
Čitaj dalje

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni: –Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i –Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa. Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: