Aktuelno

80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih ...
Čitaj dalje

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni: –Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i –Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa. Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ...
Čitaj dalje

Najnovije pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda

Vrhovni kasacioni sud objavio je novo pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 17. februara 2021. godine. Ovo pravno shvatanje glasi: “Lice kome je povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom donetim primenom zakona ili drugog opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s ustavom, ...
Čitaj dalje

Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Poreska uprava dala je detaljno objašnjenje u vezi sa novom državna pomoći privrednim subjektima. Naime, Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 objavljena je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2021, a primenjuje se od 13. ...
Čitaj dalje

79. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2021.

TEMA BROJA: „Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije“, Maja Gluščević, advokat iz Niša – neposredni povod je pojava sve više praktičnih nejasnoća oko pravne prirode ugovora o snabdevanju električnom energijom. Odnos kupca i javnog preduzeća za isporuku električne energije kada kupac tužbom traži pravnu ...
Čitaj dalje

78. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2021.

TEMA BROJA: Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema broja bavi se propustom organa postupka da advokatima nadoknadi troškove prevoza sopstvenim vozilom što može dovesti do sukoba interesa između branioca i branjenika, odnosno predstavlja etičku prepreku za pružanje odbrane i „jedinstvenom radnjom ...
Čitaj dalje

77. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ januar 2021.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2020. godini   Već sedmu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda. Nova Zbirka za 2020. godinu sa nikad raznovrsnijim sadržajem u vidu prakse najviše sudske instance, razvrstanom u čak ...
Čitaj dalje

74. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2020.

TEMA BROJA: „Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP ”, Ljuba Slijepčević – tema broja vezana je za međunarodnu otmicu dece prikazanu kroz domaće zakonodavstvo, međunarodnu saradnju, krivično pravo, građanskopravni aspekt i karakteristične odluke kako domaćih redovnih sudova i Ustavnog suda, tako i Evropskog suda za ljudska prava. „Šta je u ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: