Aktuelno

Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja i modeli akata za praktičnu primenu

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/2020 objavljena je Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja koja se primenjuje od 16. marta 2020. god. Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, a pre svega: – obavljanje poslova van prostorija poslodavca, – uvođenje smenskog ...
Čitaj dalje

67. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2020.

TEMA BROJA: Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi Evropskog suda za ljudska prava, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst je obraćanje velikog broja korisnika redakciji Profi Sistem-a, odnosno programa Propis Soft, tražeći sudsku praksu u vezi sa naslovom ovog ...
Čitaj dalje

Bilten Javnih nabavki – Novi broj

Bilten javnih nabavki, br. 9. predstavlja: Koje su to sporne i nejasne odredbe u postupku po novom Zakonu? Kako postupati u ovom prelaznom periodu tj. kako se pripremiti za novi zakon? Dugo najavljivani Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasniku RS“, br. 91/2019) je konačno usvojen, pa smo odloženu primenu zakona pokušali da iskoristimo na način da Vam ...
Čitaj dalje

Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Krajem januara objavljeni su brojni novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova, zauzimani tokom 2019. godine. Stavovi se odnose na sporna pitanja u primeni: Zakonika o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija, Tarife ...
Čitaj dalje

Kompletno i konkretno rešenje za primenu izmenjenog postupka izvršenja i obezbeđenja

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) u primeni su od 1. januara 2020. godine, a donele su velike novine kada su u pitanju ovlašćenja i obaveze javnih izvršitelja, u vezi sa: – pokretanjem i vođenjem postupka i nadležnošću za sprovođenje izvršenja, – troškovima postupka, dostavljanjem, načelom srazmere, – izvršnom ispravom, ...
Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: